Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Jak zdobyć dofinansowanie do szkoleń pracowników?

0
Podziel się:

Firma, która ma problemy ekonomiczne, może uzyskać środki na szkolenia dla pracowników.

Jak zdobyć dofinansowanie do szkoleń pracowników?
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

Pracodawca, którego firma ma problemy ekonomiczne, może w ramach pakietu antykryzysowego uzyskać środki na szkolenia dla pracowników. Fundusz Pracy ma na ten cel 500 milionów złotych.

Pomoc wynikająca z pakietu antykryzysowego, w tym dopłaty do szkoleń, skierowana jest do firm dotkniętych kryzysem. Ustawa, która weszła w życie 22 sierpnia, proponuje wiele rozwiązań mających pomóc pracodawcom w uniknięciu redukcji zatrudnienia. Zdaniem Krzysztofa Pałdyny z departamentu funduszy Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej: -_ Ustawa wychodzi naprzeciw oczekiwaniom zarówno przedsiębiorców, jak i pracowników zapewniając im szeroki wachlarz możliwości _.

Podstawowe kryteria przyznania pomocy:

Ciekawym rozwiązaniem jest dofinansowanie szkoleń podnoszących kwalifikacje pracowników. Mogą one dotyczyć zarówno aktualnie prowadzonej działalności, jak i mieć na celu dostosowanie profilu przedsiębiorstwa i kwalifikacji załogi do zmieniających się warunków rynkowych.

Co może zyskać pracodawca

Pracodawca, który wyśle swoich pracowników na szkolenia, może liczyć na zwrot do 80 proc. przeznaczonych na ten cel środków. Należy jednak pamiętać, że dopłata na pojedynczego pracownika nie może przekroczyć 300 proc. średniej pensji. Dokładnie chodzi o kwotę przeciętnego wynagrodzenia brutto w poprzednim kwartale, ogłaszanego przez prezesa GUS 9 tys. zł - taki zwrot kosztów szkolenia można dostać na jednego pracownika.. Za I kwartał 2009 było to 3185,61 zł. Maksymalna dopłata może wynieść więc ponad 9 tys. zł.

Jeśli chodzi o rodzaj dokształcania, to istnieje duża dowolność. Przykładowe formy szkoleń to studia podyplomowe, czy kursy zorganizowane przez pracodawcę w miejscu pracy.

W tym drugim przypadku pracodawca musi stworzyć specjalny fundusz przeznaczony na ten cel. Maksymalny okres finansowania wynosi 12 miesięcy w przypadku studiów podyplomowych i 6 miesięcy w pozostałych przypadkach.

Co mogą zyskać pracownicy

Pracownicy, którzy wezmą udział w szkoleniach, mogą liczyć na:
- stypendium w kwocie do 100 proc. wysokości zasiłku dla bezrobotnych: 575 zł.
- ochronę stosunku pracy w okresie odbywania szkoleń i do sześciu miesięcy po nich.

Dzięki temu ta forma pomocy, oprócz korzyści dla pracodawców, jest również bardzo atrakcyjna dla zatrudnionych. I to nie tylko ze względu na rozwój zawodowy. Powinno to pomóc w znalezieniu chętnych na dokształcanie.

Stypendium dotyczy pracowników, których wynagrodzenie zmniejszyło się w wyniku ograniczenia czasu pracy, bądź czasowego zwolnienia. Dodatkowa ochrona polega na zakazie zwolnień z przyczyn niezależnych od pracownika.

Pierwszy krok: do Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych

Wnioski o przyznaniu jakichkolwiek form pomocy należy złożyć do biura terenowego Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Tam należy zgłosić się w pierwszej kolejności, gdyż FGŚP stwierdza, czy firma spełnia podstawowe kryteria.

Po uzyskaniu z FGŚP zaświadczenia o trudnej sytuacji ekonomicznej niezbędne będzie jeszcze podpisanie specjalnej umowy z odpowiednimi władzami samorządowymi. W zależności od lokalizacji siedziby spółki umowa będzie podpisywana ze starostą, prezydentem lub burmistrzem miasta. Na podstawie umowy środki wypłacał będzie Fundusz Pracy.

Niezbędne dokumenty:

Pieniądze można uzyskać _ z góry _, przed wysłaniem pracownika na szkolenie. Środki, zarówno na dokształcanie jak i dopłaty do pensji, mogą jednak zostać odebrane w przypadku, gdy przedsiębiorca nie spełni warunków zawartej z władzami umowy. Na przykład, gdy zostaną wykorzystane niezgodnie z przeznaczeniem lub pracownik nie ukończy dofinansowanego szkolenia. Dlatego niezbędne będzie podpisanie specjalnej umowy również z pracownikiem, co pozwoli przedsiębiorcy dochodzić od niego zwrotu kosztów.

firma
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)