Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Jakie wypadkowe od kwietnia?

Jakie wypadkowe od kwietnia?

Fot. PAP/ EPA
Od kwietnia niższą składkę wypadkową zapłacą przedsiębiorcy działający w branży pośrednictwa finansowego, hotele i restauracje. Firmy, które złożyły za 3 ostatnie lata ZUS IWA powinny otrzymać do 20 kwietnia informację, w jakiej wysokości opłacać będą składkę przez kolejne 12 miesięcy.

Od 1 kwietnia 2007 rozpoczyna się nowy rok dla składki wypadkowej. Co to oznacza dla przedsiębiorców?

Składka wypadkowa od 1 kwietnia 2007
Firmy zgłaszające do 9ciu ubezpieczonych Składka bez zmian – 1,80%
Firmy zgłaszające co najmniej 10ciu ubezpieczonych, które za 3 kolejne lata składały ZUS IWA Składkę ustala ZUS i do 20 kwietnia informuje o jej wysokości płatnika składek
Firmy zgłaszające co najmniej 10ciu ubezpieczonych, które nie przekazały 3 informacji ZUS IWA Zmienia się składka dla grup działalności:
-Hotele i restauracje: 0,67%
-Pośrednictwo finansowe: 0,67%
Pozostałe grupy bez zmian.
Podmioty nie zgłoszone do systemu REGON Składka bez zmian – 1,80%

Nowy okres składkowy w ubezpieczeniu wypadkowym nie wpłynie na wysokość składek płaconych przez małe firmy (do 9ciu ubezpieczonych). Za kwiecień i następne miesiące 2007 roku oraz pierwszy kwartał 2008 roku przedsiębiorcy zapłacą składkę w wysokości 1,80 % (50% najwyższej stopy procentowej, która w nowym roku składkowym pozostaje na takim samym poziomie jak poprzednio).

PAMIĘTAJ!
Ustalona stopa składki wypadkowej obowiązuje przy wyliczaniu składek za wszystkich ubezpieczonych, bez względu na tytuł ubezpieczeń

Firmy, które za 3 kolejne, ostatnie lata kalendarzowe przekazały do ZUS informację o danych do ustalenia składki na ubezpieczenie wypadkowe (ZUS IWA) - powinny najpóźniej w piątek 20 kwietnia br. otrzymać z Zakładu pismo z informacją o ustalonej dla tej firmy wysokości stopy procentowej składki wypadkowej.

ZUS oblicza wysokość składki mnożąc stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe właściwej dla grupy działalności płatnika przez specjalny wskaźnik korygujący.

UWAGA!
Jeśli do 30 kwietnia nie otrzymasz z ZUS „Zawiadomienia o wysokości stopy procentowej na ubezpieczenie wypadkowe za dany rok składkowy", a za 3 ostanie lata sporządziłeś ZUS IWA - zgłoś się do swojego oddziału ZUS.

Płatnicy składek, którzy zgłaszają do ubezpieczeń co najmniej 10 osób, ale nie byli zobowiązani do przekazania informacji ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe - samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe.

Firmy, które ustaliły już stawkę wypadkowego na poprzedni okres - w większości płacić będą wypadkowe w takiej samej wysokości jak dotychczas. Zmiany odczują jedynie hotele, restauracje oraz firmy z branży pośrednictwa finansowego. Dla tych podmiotów stopa ubezpieczenia wypadkowego została obniżona z 0,9 % do 0,67%.

zus, składka, iwa, wypadkowe, składka wypadkowa
Money.pl
Czytaj także
Polecane galerie