Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy kontrahentowi zagranicznemu przysługuje zwrot VAT naliczonego?

0
Podziel się:

W dobie globalizacji coraz częściej świadczymy usługi kontrahentom zagranicznym. Jeśli usługa świadczona jest na terenie Polski, podatnicy mają obowiązek wystawiać fakturę VAT, a zagranicznemu kontrahentowi przysługuje zwrot VAT naliczonego

bFeynoMR

Wykonywanie czynności podlegających podatkowi od towarów i usług na terenie RP obliguje nas do wystawienia faktury VAT.

Jak przypomina Alicja Komornicka, ekspert Portalu FK, opodatkowaniu podlega sprzedaż towarów i odpłatne świadczenie usług na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Podatnikami są m.in. osoby prawne, jednostki organizacyjne nie mające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne mające siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jeżeli wykonują we własnym imieniu i na własny rachunek czynności podlegające opodatkowaniu VAT.

bFeynoMT

Podatnicy mają obowiązek wystawiać fakturę stwierdzającą w szczególności sprzedaż towarów, jej datę, cenę jednostkową bez podatku, wartość sprzedaży, kwotę podatku, kwotę należności oraz dane dotyczące podatnika i nabywcy.
Natomiast zasady dokonywania zwrotu VAT naliczonego przy nabyciu towarów i usług podmiotom zagranicznym określa rozporządzenie Ministra Finansów z 23 czerwca 2001 r. w sprawie zwrotu podatku od towarów i usług niektórym podmiotom (Dz.U. nr 67, poz. 690). Zwrot VAT naliczonego będzie przysługiwał kontrahentowi zagranicznemu, jeżeli jest to osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, i która nie posiada siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, która:
- jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług lub podatku o podobnym charakterze w kraju siedziby lub miejsca zamieszkania albo miejsca prowadzenia działalności gospodarczej,
- nie jest zarejestrowanym podatnikiem podatku od towarów i usług na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej,
- nie wykonuje na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej np. usług transportowych i usług towarzyszących usługom transportowym dotyczącym importu towarów, których wartość zwiększyła podstawę opodatkowania towarów importowanych; usług najmu (czarteru) statków powietrznych, morskich i żeglugi śródlądowej oraz usług najmu wyposażenia tych statków w związku z transportem międzynarodowym; usług świadczonych na podstawie porozumień międzynarodowych (czynności te wymienione są w art. 2 uptu).

Kontrahent zagraniczny może wystąpić o zwrot podatku w odniesieniu do zakupionych towarów i usług lub do importu towarów dokonanych przez okres nie krótszy niż 3 miesiące i nie dłuższy niż rok kalendarzowy.

bFeynoNu
vat
msp
KOMENTARZE
(0)