Notowania

praca
05.03.2009 12:25

Kiedy pracodawca może obniżyć pensję?

Prawo dopuszcza zmiany umowy o pracę na niekorzyść pracownika w trakcie jej trwania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(billjacobus1/CC/Flickr)

*Prawo dopuszcza zmiany umowy o pracę w trakcie jej trwania na niekorzyść pracownika, ale może to nastąpić jedynie przy zachowaniu określonych procedur i zasad. *

W przeciwnym wypadku pracodawca naraża się na pewny spór sądowy i kontrole z Państwowej Inspekcji Pracy.

Dlatego z mojej strony doradzam, aby pracodawca, który zamierza zmniejszyć pracownikowi wynagrodzenie i zredukować stanowisko, a w czasie obecnej recesji jest to częsta sytuacja, porozumiał się z pracownikiem w tej mierze polubownie, podpisując stosowny dokument. Jednakże gdy pracownik stanowczo nie wyraża zgody na propozycję przełożonego, zazwyczaj pracodawcy nie pozostaje nic innego, jak uruchomić procedurę tzw. wypowiedzenia zmieniającego, które przewiduje Kodeks pracy.

Zmiana warunków na mniej korzystne

Z wypowiedzeniem zmieniającym mamy do czynienia wówczas, gdy pracodawca chce zmienić warunki umowy na mniej korzystne dla pracownika niż dotychczasowe. Zazwyczaj będzie to dotyczyć redukcji wynagrodzenia, czy też redukcji stanowiska, np. z kierownika na szeregowego pracownika. Wypowiedzenie zmieniające reguluje art. 42 Kodeksu pracy.

* [ Jak zawrzeć i zerwać umowę na czas określony? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;zawrzec;i;zerwac;umowe;na;czas;okreslony,145,0,427153.html )
* [ Najważniejsze informacje w twojej skrzynce e-mail! ]( http://www.money.pl/egazety/ )

Po pierwsze, wypowiedzenie warunków pracy i płacy uważa się za dokonane, jeśli pracownikowi wręczono wypowiedzenie na piśmie z jednoczesnym zaproponowaniem nowych warunków pracy i płacy. Innymi słowy, w piśmie wypowiadającym dotychczasowe warunki umowy o pracę pracodawca powinien wskazać wprost nowe proponowane stanowisko pracy oraz nowe wynagrodzenie.

Niewskazanie tych elementów powoduje, że wypowiedzenie jest złożone wadliwie.

Pracodawcę obowiązują przy wypowiedzeniu zmieniającym reguły, które dotyczą wypowiedzeń definitywnych. Oznacza to obowiązek uzasadnienia takiego wypowiedzenia zmieniającego.

* [ Jak wypowiedzieć umowę o pracę? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/jak;wypowiedziec;umowe;o;prace,85,0,424789.html )
* [ Kiedy pracodawca może przeprowadzić zwolnienia grupowe? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/prawop/artykul/kiedy;pracodawca;moze;przeprowadzic;zwolnienia;grupowe,6,0,407302.html )
* [ Kalkulator płac ]( http://msp.money.pl/kalkulatory_i_wskazniki/kalkulatory/plac/ )

Uzasadnienie musi być prawdziwe i obiektywne. Musi istnieć realna podstawa do redukcji warunków pracy i płacy. Dodatkowo istnieje obowiązek - podobnie jak przy wypowiedzeniu definitywnym - zasięgnięcia opinii/ zgody związków zawodowych działających u pracodawcy.

Wypowiedzenie zmieniające realizuje się poprzez jednostronne oświadczenie woli pracodawcy. Jest to konstrukcja prawna dotycząca wyłącznie wypowiedzenia z inicjatywy pracodawcy.

Autorka jest Radcą Prawnym w LSJ Kancelaria Prawna Szczesna-Jędrych Olejnik-Roszkowska

Tagi: praca, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz