Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zasiłek
04.06.2009 16:25

Kiedy przysługuje zasiłek wyrównawczy?

O zasiłek wyrównawczy może ubiegać się pracownik poddany rehabilitacji zawodowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(billjacobus1/CC/Flickr)

Zasiłek wyrównawczy przysługuje pracownikowi ze zmniejszoną sprawnością do pracy, którego miesięczne wynagrodzenie uległo obniżeniu na skutek poddania rehabilitacji zawodowej.

Rehabilitacji zawodowej mogą być poddani:

  • pracownicy ze zmniejszoną sprawnością do pracy, wymagający przekwalifikowania w związku z zagrożeniem chorobą zawodową,
  • pracownicy zatrudnieni w warunkach szczególnie uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia, jeżeli stan ich zdrowia wymaga zmiany rodzaju pracy
  • pracownicy, którzy wskutek wypadku lub dłuższej choroby utracili czasowo zdolność do pracy i wymagają adaptacji do pracy.

Rehabilitacja zawodowa przeprowadzana jest za zgodą pracownika stosownie do wskazań zawartych w orzeczeniu o potrzebie poddania pracownika rehabilitacji zawodowej.

Praca, którą wykonuje pracownik w okresie rehabilitacji, podlega określonym regułom. Powinna to być praca wykonywana w: zakładowym lub międzyzakładowym ośrodku rehabilitacji zawodowej, lub u pracodawcy na wyodrębnionym stanowisku pracy, dostosowanym do potrzeb adaptacji lub przyuczenia do określonej pracy.

O potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej orzeka wojewódzki ośrodek medycyny pracy albo lekarz orzecznik ZUS.

Orzeczenie o potrzebie przeprowadzenia rehabilitacji zawodowej wydane przez wojewódzki ośrodek medycyny pracy, albo orzeczenie lekarza orzecznika ZUS, od którego nie wniesiono sprzeciwu lub zarzutu wadliwości, lub orzeczenie wydane przez komisję lekarską ZUS, jest wiążące dla zakładu pracy **pracownika.

*Odwołanie od orzeczenia *

Od orzeczenia lekarza orzecznika ZUS przysługuje prawo odwołania, na zasadach określonych w przepisach ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.). A zatem, jeżeli pracownik nie zgadza się z orzeczeniem lekarza orzecznika ZUS, może w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia wnieść sprzeciw do komisji lekarskiej ZUS.

Zarzut wadliwości orzeczenia może także zgłosić Prezes ZUS i przekazać sprawę do rozpatrzenia komisji lekarskiej ZUS. Zarzut wadliwości może być zgłoszony w ciągu 14 dni od wydania orzeczenia przez lekarza orzecznika ZUS.

Autor jest ekspertem w zakresie ubezpieczeń społecznych.

Tagi: zasiłek, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz