Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą?

0
Podziel się:

Warunki muszą zostać spełnione do końca 2008 r.

Kiedy złożyć wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą?
(Display/iStockphoto)
bFexCfFN

Do końca 2008 r. muszą być spełnione warunki wymagane do przyznania emerytury, natomiast wniosek o tę emeryturę może być złożony również po 31 grudnia 2008 r.* *

Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. będą mogły skorzystać z prawa wcześniejszego przejścia na emeryturę pracowniczą, po spełnieniu warunków dotyczących wieku i stażu, a w niektórych przypadkach także całkowitej niezdolności do pracy, nie później niż do 31 grudnia 2008 r. Do końca 2008 r. muszą być spełnione warunki wymagane do przyznania emerytury, natomiast wniosek o tę emeryturę może być złożony również po 31 grudnia 2008 r.

| Ważne! |
| --- |
| Pracownice te muszą jednak pamiętać o tym, że aby nie utracić prawa do emerytury wcześniejszej, wniosek o emeryturę muszą złożyć przed ukończeniem powszechnego wieku emerytalnego (60 lat) |

bFexCfFP

Kiedy warto złożyć wniosek o emeryturę?

Kobieta urodzona 1 stycznia 1949 r. wniosek o wcześniejszą emeryturę pracowniczą powinna złożyć nie później niż 31 grudnia 2008 r. W dniu 1 stycznia 2009 r. ukończy 60 lat. Jeżeli wniosek o emeryturę zostanie zgłoszony w styczniu 2009 r., podstawą prawną przyznania emerytury będzie stanowił przepis art. 24 ustawy emerytalnej. Konsekwentnie - emerytura zostanie obliczona na nowych zasadach. I tak, jeżeli kobieta:

  • nie jest członkiem OFE, to emeryturę będzie miała obliczoną według mieszanego sposobu (80% emerytury obliczonej według dotychczasowych zasad i 20% emerytury obliczonej według nowych zasad).
    • jest członkiem OFE, to ze względu na to, że w obecnym stanie prawnym nie ma możliwości wycofania się z OFE, emerytura zostałaby obliczona wyłącznie według nowych zasad.

Rozważając zgłoszenie wniosku o emeryturę w 2008 r. bądź w 2009 r., należałoby brać pod uwagę również fakt, z jakiego okresu uwzględnione będą zarobki przy ustalaniu wysokości emerytury obliczonej według dotychczasowych zasad. Kobieta, która chciałaby, aby do obliczenia wysokości emerytury zostały przyjęte zarobki z 10 kolejnych lat 1988 - 1997, wniosek o emeryturę powinna zgłosić w 2008 r. Zgłoszenie wniosku w 2009 r. skutkuje uwzględnieniem w podstawie wymiaru zarobków z 10 kolejnych lat kalendarzowych wybranych z 20 lat poprzedzających zgłoszenie wniosku, tj. z lat 1989 - 2008.

bFexCfFV

| Podstawa prawna: |
| --- |
| art. 46 w zw. z art. 29 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2004 ., Nr 39 poz.353 ze zm.) |

ZOBACZ TAKŻE:

Autor jest specjalistą w zakresie emerytur i rent.

bFexCfGq
emerytury
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)