Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Koniec umowy na czas określony a urlop wychowawczy

Koniec umowy na czas określony a urlop wychowawczy

Fot. Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony urlopu wychowawczego udziela się do końca okresu, do którego ma trwać stosunek pracy.

Osoba przebywająca na urlopie wychowawczym podlega z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, o ile nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty oraz innych tytułów do ubezpieczeń.

Przebywanie na urlopie wychowawczym jest także tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, gdy osoba ta nie ma innego tytułu do ubezpieczenia zdrowotnego.

Przykład
Przebywam na urlopie wychowawczym. Umowę o pracę mam zawartą do końca marca. Czy po zakończeniu umowy o pracę w dalszym ciągu będę mogła podlegać ubezpieczeniom z urlopu wychowawczego. Czy też ze względu na wygaśniecie umowy o pracę tym ubezpieczeniom nie będę podlegała? Kto powinien mnie wówczas zgłosić do ubezpieczenia zdrowotnego?

Ubezpieczeniem zdrowotnym zainteresowana będzie objęta jeszcze 30 dni po ustaniu stosunku pracy. Potem może ją do tego ubezpieczenia zgłosić mąż, oczywiście pod pewnymi warunkami.

Pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę na czas określony pracodawca urlopu wychowawczego udziela do końca okresu, do którego ma trwać stosunek pracy. Z dniem rozwiązania stosunku pracy prawo do urlopu wychowawczego ustaje. Jeżeli więc umowa o pracę kończy się z końcem marca, to z tym dniem ustaje również udzielony przez pracodawcę urlop wychowawczy.

Opieka zdrowotna jeszcze przez 30 dni

Prawo do świadczeń opieki zdrowotnej osoby ubezpieczonej ustaje po upływie 30 dni od dnia wygaśnięcia obowiązku ubezpieczenia zdrowotnego. Wobec tego jeszcze przez 30 dni od dnia ustania stosunku pracy istnieje prawo do korzystania ze świadczeń zdrowotnych, a po upływie tego okresu to prawo wygasa.

Po zakończeniu urlopu wychowawczego do ubezpieczenia zdrowotnego zainteresowana może być zgłoszona jako członek rodziny. Definicja członka rodziny znajduje się w art. 5 pkt 3 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Członkiem rodziny są następujące osoby:

  • dziecko własne, dziecko małżonka, dziecko przysposobione, wnuka albo dziecko obce, dla którego ustanowiono opiekę, albo dziecko obce w ramach rodziny zastępczej, do ukończenia przez nie 18 lat, a jeżeli kształci się dalej - do ukończenia 26 lat, natomiast jeżeli posiada orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności lub inne traktowane na równi - bez ograniczenia wieku,
  • małżonka,
  • wstępnych pozostających z ubezpieczonym we wspólnym gospodarstwie domowym.

Do ubezpieczenia zdrowotnego może byłą pracownicę zgłosić mąż, jeżeli ma on tytuł do ubezpieczenia, tj. jest zatrudniony na podstawie stosunku pracy (prowadzi działalność gospodarczą, wykonuje umowę zlecenia lub ma inny tytuł o którym mowa w art.66 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych). Zgłasza on również do ubezpieczenia zdrowotnego dziecko. Dziecko może zostać zgłoszone do ubezpieczenia zdrowotnego również przez jednego z dziadków.

Podstawa prawna:

art. 67 ust.4 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2008 r. nr 164, poz. 1027 ze zm.).

Czytaj więcej o zatrudnianiu pracowników
Jak wyliczyć podstawę wymiaru zasiłku po urlopie wychowawczym
W przypadku gdy pracownik otrzymuje wynagrodzenie godzinowe, jest ono traktowane jako wynagrodzenie stałe miesięczne.
Kiedy zmiana miejsca pracy nie wymaga wypowiedzenia umowy
Na okres nieprzekraczający trzech miesięcy pracodawca może zmienić miejsce świadczenia pracy pracownika bez jego zgody.
Umowa o pracę na czas określony. Zobacz jak ją rozwiązać
W określonych warunkach takiej umowy nie można wypowiedzieć.
umowa, pracownik, urlop wychowawczy
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
2013-10-04 16:22
mam pytanie umowę miałąm na 5 lat w tym czasie zaszłam w ciążę i skorzystałąm z urlopu macierzyńskiego i wychowawczego od 1 sierpnia wróciłąm do pracy a umowa mi się kończy 30 października i czyba mi jej nie przedłużą tak jak mojej koleżance razem wróciłyśy do pracy tylko że jej umowa kończyłą się ostatniego września i jużnie pracuje i sąze że ze mnąbęzie tak samo nie biorąpod uwagę żę jestem dobrym pracownikiem rzetelnie wykonuje swoje obowiązki czy naruszają art. 18 3b naruszenie zasad rónego traktowania pkt 1 odmowa nawiązania lub rozwiązanie stosunku pracy czuje się dyskryminowana w obowiązkach pracodawcy pisze art. 94 pkt 9 stosować obiektywne i sprawiedliwe kryteria oceny pracowników oraz wyników ich pracy i art. 11pkt 3 zakaz dyskryminacji w zatrudnieniu.
trzy miesiącxe temu zostałą przyjęta nowa dziewczyna do pracy i mimo iż wyrabia dużo mniejszą norme bo praca jest akordowa jej umowa zostałą przedłużona kierownik który wystawia mi opinie nie jest obiektywny bo jego żona wróciłą po macierzyńskim do pracy bo mieli z kim zostawić dziecko a ja nie miałąm możliwości szybszego powrotu jej umowa także zostałą przedłużona gdyż jest żoną kierownika co naprawdę jest dla mnie ciężkie do przełknięcia bo mi nie przedłużą umowy tylko dlatego że nie było mnie tak długo do mojej koleżanki kierownik powiedziałnie było cię3 lata więc na co liczyłąś a też błą dobrym pracownikiem dlatego sądze że ze mną będzie tak samo wiem że idąc do sądu pracy o odszkodowanie musze wykazać że nie podpisano ze mną umowy tylko dlatego że skorzystałąm z prawa do urlopu wychowawczego to ewidentna dyskryminacja i będę już drugą kobietą tak potraktowaną co powinnam zrobić
kasia173
188.127.18.* 2013-02-06 12:35
Mam pytanie-umowa na czas okreslony zakonczyla się 13.12.2012r,w umowie jest paragraf w którym napisano,że zwolnienia lekarskie,urlopy,itp wydłużają umowę o czas ich trwania.Co teraz?
justyna482
93.105.209.* 2013-01-22 19:26
mam pytanie moja umowa wygasła 31 grudnia 2012roku a chciałabym isc na wychowawcze alecz mój pracodwaca nie chce przedłurzyc mi umow co moge w tej sytuacji zrobic?
Zobacz więcej komentarzy (7)