Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatki
16.08.2005 11:15

Korekta deklaracji – więcej uprawnień, bez kar i czynnego żalu

Od 1 września zaczną obowiązywać nowe zasady korekty deklaracji podatkowych. Znowelizowane przepisy Ordynacji podatkowej rozszerzają uprawnienia do korygowania błędów w zeznaniach podatkowych. Podatnicy nie będą również musieli obawiać się kar oraz wyrażać czynnego żalu.

Podziel się
Dodaj komentarz

Dotychczas obowiązujące przepisy w szczegółowy sposób określały kto i kiedy może dokonać korekty w deklaracji podatkowej. Zgodnie z nowym brzmieniem art. 81 par. 1 Ordynacji podatkowej uprzednio złożoną deklaracje będą mogli skorygować podatnicy, płatnicy i inkasenci, jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej. Natomiast tak jak do tej pory podatnik chcący dokonać korekty swojego zeznania będzie musiał złożyć deklarację korygującą wraz z dołączonym uzasadnieniem przyczyn korekty.

Również po 1 września możliwość złożenia korekty będzie zawieszona na czas trwania postępowania podatkowego lub kontroli podatkowej – w zakresie objętym tym postępowaniem lub kontrolą. Podatnicy będą mięli natomiast prawo (obecnie nie maja takich uprawnień) do złożenia deklaracji korygującej po zakończeniu kontroli a przed rozpoczęciem postępowania podatkowego.

Po zakończeniu kontroli podatnikowi będzie przysługiwało prawo do dokonywania korekty deklaracji, niezależnie od tego jakie były wnioski po kontrolne. Jedynie w przypadku, gdy sprawa dotyczy podatku od towarów i usług nie będzie można dokonywać korekty. Natomiast po zakończeniu postępowania podatkowego podatnik będzie miał prawo skorygować swoją deklaracje w zakresie nieobjętym decyzją określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Koniec z czynnym żalem

Przy okazji nowelizacji Ordynacji podatkowej wprowadzono również nowe zasady korygowania deklaracji podatkowych w kodeksie karnym skarbowym. Nowo dodany art. 16a przewiduje, że nie podlega karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe, ten kto złożył prawnie skuteczną, w rozumieniu przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa, korektę deklaracji podatkowej wraz z uzasadnieniem przyczyny korekty i w całości uiścił, niezwłocznie lub w terminie wyznaczonym przez uprawniony organ, należność publicznoprawną uszczuploną lub narażoną na uszczuplenie.

Tym samym przestanie obowiązywać instytucja czynnego żalu usankcjonowana w art. 16 ust. 1 Ordynacji podatkowej. Według tego przepisu karze za przestępstwo skarbowe lub wykroczenie skarbowe nie podlega ten, kto po popełnieniu czynu zabronionego zawiadomił o tym organ ścigania, ujawniając istotne okoliczności tego czynu, a w szczególności osoby współdziałające w jego popełnieniu.

Tagi: podatki, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz