Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
21.10.2009 15:33

Leasing pracowników: Jak z niego skorzystać i komu się opłaca?

Pracodawca nie ponosi kosztów zwolnień i odpraw, nie musi też płacić nadgodzin pracownikom etatowym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Jens-Olaf/CC/Flickr)

Korzystając z _ wypożyczonych _ pracowników, pracodawca może elastycznie dostosowywać strukturę zatrudnienia do potrzeb firmy i w związku z tym minimalizować koszty pracy.

Pracodawca nie ponosi także kosztów związanych ze zwalnianiem pracowników takich - jak w przypadku umowy o pracę - odprawy czy kosztów związanych z okresami wypowiedzenia.

Ponadto, stosowanie leasingu rozwiązuje problem sprostania siłom podaży i popytu na produkty lub usługi firmy bez konieczności płacenia nadgodzin etatowym pracownikom. Dzięki temu mogą skoncentrować się na kluczowej działalności i strategicznych działaniach personalnych.

Kiedy warto skorzystać z leasingu pracowniczego?

Leasing może funkcjonować zarówno w firmach małych jak i w ogromnych przedsiębiorstwach, zatrudniających tysiące pracowników. Forma prawna czy ilość zatrudnionych osób przez firmę również nie są czynnikami ograniczającymi stosowanie leasingu.

- _ Z usługi leasingu pracowniczego najczęściej korzystają firmy, w których występuje wyraźna sezonowość produkcji czy usług i w związku z tym istnieje konieczność dostosowania zatrudnienia do potrzeb rynku. Przykładem mogą być tu fabryki i supermarkety, gdzie w okresie świąt znacznie wzrasta potrzeba zatrudnienia większej liczby osób _ - twierdzi Andrzej Korkus z agencji pracy tymczasowej EastWestLink.

Z zatrudniania pracowników leasingowych korzystają także firmy, których pracownicy etatowi nie posiadają odpowiednich zezwoleń do wykonywania pewnych zadań. Firmy korzystają z leasingu również w przypadku, gdy istnieje konieczność zatrudnienia na bardzo krótki okres pracownika o określonych kwalifikacjach, który ma wykonać konkretne zadanie (np. zatrudnienie tłumacza).

Leasing pracowniczy jest także ciekawą usługą dla spółek notowanych na giełdzie, gdyż wskaźniki zysków są analizowane w oparciu o liczbę zatrudnionych osób. W tej sytuacji stosowanie leasingu jest jedyną możliwością zatrudnienia niezbędnych pracowników, bez konieczności późniejszej redukcji etatów.

Leasing jest także dobrym rozwiązaniem podczas nieobecności etatowych pracowników, przebywających na zwolnieniach lekarskich czy na urlopach wypoczynkowych.

*Jak skorzystać z leasingu pracowniczego? *

Leasing pracowniczy podlega ustawie z dnia 9 lipca 2003 r. o zatrudnianiu pracowników tymczasowych. Zgodnie z polskim prawem, aby skorzystać z leasingu wystarczy zwrócić się do agencji pracy czasowej i podpisać umowę.

Poza podpisaniem umowy z pracownikiem leasingowym, do zadań agencji tymczasowej należy ewidencja czasu pracy oraz udzielanie zgody na wykorzystanie urlopu wypoczynkowego w wymiarze 2 dni za każdy przepracowany miesiąc.

Za korzystanie z usługi leasingu pracowniczego, agencja pracy tymczasowej pobiera wynagrodzenie, które najczęściej jest kalkulowane w oparciu o stawkę procentową wynagrodzenia pracownika.

Jedyne ograniczenie, jakie mogą napotkać pracodawców korzystających z leasingu kadr, to regulowany prawnie maksymalny czas zatrudnienia _ wypożyczonego _ pracownika. Pracownik leasingowany może wykonywać pracę na rzecz firmy najwyżej przez 12 miesięcy w okresie kolejnych 36 miesięcy. Wyjątkowo, gdy pracownik realizuje zadania w zastępstwie nieobecnego pracownika, wówczas może pracować dla danej firmy przez 36 miesięcy.

Tagi: praca, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz