Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
nagrody jubileuszowe
05.12.2007 09:47

Nagrody z okazji jubileuszu firmy

Od nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom lub byłym pracownikom z okazji jubileuszu firmy należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne.

Podziel się
Dodaj komentarz

*Od nagród pieniężnych wypłaconych pracownikom lub byłym pracownikom z okazji jubileuszu firmy należy odprowadzić składki na ubezpieczenia społeczne. *

Nie mogą one zostać wyłączone z podstawy wymiaru składek ani jako nagrody jubileuszowe, ani jako dodatkowe świadczenia niemające charakteru deputatu. W przypadku wypłaty takiej nagrody wdowie po zmarłym pracowniku składek nie nalicza się, podobnie jak nie nalicza się składek od innych kwot wypłacanych rodzinie po śmierci pracownika.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pracowników stanowią przychody w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Do podstawy wymiaru składek wlicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania tych wypłat i świadczeń.

W szczególności podstawę wymiaru składek stanowią: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego czy ich wysokość została z góry ustalona, a ponadto świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartość innych nieodpłatnych świadczeń lub świadczeń częściowo odpłatnych.

| WAŻNE! |
| --- |
| Nagroda wypłacona żonie pracownika po wygaśnięciu stosunku pracy z powodu śmierci pracownika nie jest przychodem, wypłaconym lub pozostawionym do dyspozycji pracownika. |

*Jakie nagrody są nieoskładkowane? *

Wyłączeniu z podstawy wymiaru składek podlegają jedynie przychody wymienione w rozporządzeniu składkowym. Na tej podstawie nie nalicza się składek od dodatkowych świadczeń niemających charakteru deputatu, przyznawanych na podstawie przepisów szczególnych - kart branżowych lub układów zbiorowych pracy.

Do takich świadczeń należą:

  • o ekwiwalent pieniężny z tytułu zwrotu kosztów przejazdów urlopowych, o świadczenia na pomoce naukowe dla dzieci, o świadczenia przyznawane z tytułu uroczystych dni, jak tradycyjne "barbórkowe", z wyjątkiem nagród pieniężnych wypłacanych z tytułu uroczystych dni.

Nagroda pieniężna wypłacona z tytułu jubileuszu firmy (uroczystego dnia) nie może zostać wyłączona z podstawy wymiaru składek jako dodatkowy przychód mniemający charakteru deputatu. Nie może także zostać wyłączona jako nagroda jubileuszowa.

Wprawdzie z podstawy wymiaru składek są wyłączone nagrody jubileuszowe (gratyfikacje), które według zasad określających warunki ich przyznawania przysługują pracownikowi nie częściej niż co 5 lat, ale dotyczy to jubileuszu pracownika (jego stażu pracy), a nie jubileuszu firmy.

Podstawa prawna:
o § 2 ust. 1 pkt 1 i 27 rozporządzenia z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.),
o § 5 ust. 10 rozporządzenia Rady Ministrów z 30 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu postępowania w sprawach rozliczania składek, wypłaconych zasiłków z ubezpieczenia chorobowego i wypadkowego, zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i wychowawczych oraz kolejności wpłat składek na poszczególne fundusze (Dz.U. nr 165, poz. 1197 ze zm.).

Autorka jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: nagrody jubileuszowe, wiadomości, porady, podatki, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz