Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na
Paweł Satalecki
|

Nie bójmy się telepracy

0
Podziel się:

W dobie rosnącego zapotrzebowania na mobilność pracowników oraz szybko rozwijających się technologii komunikacyjnych pracodawcy mają asa w rękawie - telepracę.

Nie bójmy się telepracy
bEKkKplx

*Popularność telepracy rośnie wraz z rozwojem technologii. Szacuje się, że w USA pracuje ok. 30 mln telepracowników i drugie tyle w Europie. Według niektórych prognoz - liczba takich pracowników wzrośnie w Europie nawet do 40 mln osób. Polska w podobnych statystykach jest daleko w tyle. *
*Czym jest telepraca? *
Według definicji telepraca to forma organizacji - lub wykonywania - pracy przy wykorzystaniu technologii informacyjnych. Poważna część czasu pracy regularnie wykonywana jest poza siedzibą firmy w ramach umowy o pracę. Warto wiedzieć, że jednym z rodzajów telepracy jest również tzw. telepraca mobilna – czyli np. przedstawiciele handlowi.

Mocne strony *
Zatrudnianie telepracowników przynosi pracodawcy oszczędności czasu i pieniędzy. Dzięki tej formie zatrudnienia ograniczone zostaje zapotrzebowanie na przestrzeń biurową, a tym samym spadają koszty utrzymania nieruchomości. Notuje się także znaczny wzrost wydajności pracy (
Cechy stosunku pracy:*_ dobrowolność zobowiązania, zarobkowy charakter, osobisty charakter świadczenia pracy, podporządkowanie pracownika, ponoszenie ryzyka gospodarczego i osobowego przez pracodawcę, ciągłość świadczenia pracy, łączącą się z tym, że pracownik zobowiązuje się do świadczenia określonych, czynności z należytą starannością. _według różnych szacunków wzrost ten wynosi od 15 do 30proc), szybszy czas reakcji pracowników, niższe wskaźniki fluktuacji zatrudnienia i związane z nimi niższe koszty rekrutacji i szkolenia nowych kadr(dzięki telepracy można zatrudnić pracowników z innych części kraju a nawet zza granicy). Warto również wspomnieć o wyeliminowaniu bezpodstawnych zwolnień chorobowych lub o likwidacji nadgodzin, gdyż
telepraca to praca zadaniowa, gdzie liczą się efekty pracy, a nie ilość przepracowanych godzin.

*Słabe strony *
W przypadku telepracy wyższe - niż w przypadku tradycyjnych form zatrudnienia - są koszty organizacji stanowiska pracy. Pracodawca musi bowiem zapewnić telepracownikowi odpowiedni sprzęt (komputer, łącze internetowe) oraz wdrożyć system ochrony przesyłanych danych i informacji. Potrzebne jest również stworzenie w firmie mechanizmów umożliwiających przepływ informacji między pracownikami.

bEKkKplz

*Aspekty prawne *
Telepraca jest pojęciem niezdefiniowanym zarówno w prawodawstwie polskim jak i w europejskim. Oznacza to, że telepraca w Polsce może być wykonywana na podstawie dowolnie wybranego stosunku prawnego – również w formie umowy zlecenia czy umowy o dzieło.

Pewne wątpliwości może budzić w ogóle fakt, czy telepraca jest stosunkiem pracy. Bo czy telepracownik jest podporządkowany pracodawcy? Czy jest zachowana ciągłość wykonywanej pracy? Czy telepraca jest świadczona osobiście?

Genralnie przyjmuje się, że wszystkie te cechy stosunku pracy w przypadku telepracy są spełnione. Podporządkowanie się pracodawcy istnieje nadal, jednak w węższym zakresie. Mimo braku kontaktu z przełożonym wyniki pracy pracownika nadal są kontrolowane przez kierownika. Ciągłość wykonywanej pracy interpretuje się jako staranne wykonywanie powierzonych działań w trakcie trwania stosunku pracy. Natomiast osobiste świadczenie pracy przez pracownika mieści się jak najbardziej w koncepcji telepracy.

bEKkKpma
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)