Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
13.09.2007 11:05

Niedopłata składek a korekta deklaracji

W jakich sytuacjach ZUS może sam dokonać korekty błędów w dokumentacji ubezpieczeniowej płatnika?

Podziel się
Dodaj komentarz

Zakład Ubezpieczeń Społecznych może w określonych sytuacjach korygować błędy w deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych bez udziału płatnika składek. Jednocześnie jest zobowiązany wysłać informację o dokonanej we własnym zakresie korekcie danych na dokumentach przesłanych do ZUS

*Jak się zachować w przypadku otrzymania zawiadomienia o zastosowanej korekcie? *

Jeżeli rozbieżność wynika z :

  • • błędów rachunkowych na raportach ( np. przy zaokrąglaniu składek ),
  • • błędów rachunkowych na deklaracji rozliczeniowej,

wówczas można zgodzić się korektą dokonaną przez ZUS.

Płatnik składek po otrzymaniu takiego zawiadomienia podejmuje decyzję, czy składa deklarację korygującą z wyższym identyfikatorem (powinien to zrobić
w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o błędach w dokumentach przekazanych do ZUS oraz o zastosowanej korekcie danych), czy też wyraża zgodę na korektę dokonaną przez Zakład.

*Jeżeli płatnik sam nie prześle korekty... *

Jeśli płatnik nie zgłosi się do właściwej jednostki ZUS i nie prześle w ustawowo przewidzianym terminie dokumentów korygujących, wówczas ZUS uznaje skorygowaną przez system DRA za poprawną.

Należy pamiętać, że w takim przypadku nie zgodzi się kwota wpłaty dokonanej przez płatnika składek.

Powstałą niedopłatę usunąć można w następujący sposób:

  • • dokonując odrębnej wpłaty (wówczas zaliczona będzie na poczet najstarszej zaległości),
  • • odpowiednio powiększając kwotę wpłaty bieżącej.

*...musi pamiętać o konsekwencjach *

Decyzja o uznaniu korekty składek na DRA dokonanej przez ZUS (jak również decyzja o złożeniu deklaracji korygującej) pociąga za sobą określone konsekwencje. Poprawne wypełnienie deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA wraz z ewentualnymi raportami, bez dokonania wpłaty różnicy wynikającej z błędnie wyliczonej DRA lub raportów imiennych spowoduje określone utrudnienia.

W tej sytuacji Zakład Ubezpieczeń Społecznych:

*Konsekwencje dla przedsiębiorców *

Osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą, które podlegają dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu w sytuacji niedopłaty na koncie
z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne mogą przestać podlegać dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu, a w konsekwencji ZUS odmówi im wypłaty zasiłku chorobowego.

Takie same konsekwencje pociąga za sobą zaniżona wpłata dokonywana na poczet należnych składek na ubezpieczenia społeczne, jeżeli wysokość tej niedopłaty przekracza 6,60 zł.

Tagi: wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, podatki, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz