Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
firma
24.08.2005 10:20

Nowa firma - niższy ZUS

Od dziś obowiązują nowe przepisy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych. Początkujący przedsiębiorcy zapłacą na ZUS trzy razy mniej niż osoby z dłuższym stażem w biznesie. Rolnicy prowadzący własne firmy będą mogli wrócić do KRUS.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nowe regulacje zawarte zostały w ustawie z dnia 1 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 150, poz. 1248).

Oto najważniejsze zmiany dla przedsiębiorców.

Początkujący zapłacą mniej

Początkującym biznesmenom będzie przysługiwała zniżka na ZUS!
Zgodnie z nowym art. 18a przez pierwsze 24 miesiące od dnia rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej składkę emerytalną i rentową obliczać się będzie od podstawy stanowiącej 30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia (254,70 zł), a nie jak obecnie - 60 proc. przeciętnego wynagrodzenia (1449,27 zł). Obniżka dotyczy także pozostałych składek, nie obejmuje jednak składki zdrowotnej.
Tym samym kwota wszystkich składek odprowadzanych co miesiąc do ZUS spadnie z 724,91 zł do 254,84 zł.

Ze zniżki na ZUS będą mogły skorzystać te osoby, które w momencie uruchomienia nowej firmy oraz w okresie 5ciu lat wstecz nie prowadziły innej działalności gospodarczej. Nowych przepisów nie zastosują przedsiębiorcy, którzy wykonywać będą działalność gospodarczą na rzecz byłego pracodawcy, dla którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub w poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

składki Stopa składki dla osób prowadzących już działalność dla osób rozpoczynających działalność
emerytalne 19,52 % 282,9 49,72
rentowe 13 % 188,41 33,11
chorobowe 2,45 % 35,51 6,24
wypadkowe 1,93 % 27,97 4,92
Fundusz Pracy 2,45 % 35,51 6,24
zdrowotne 8,5 % 154,61 154,61
RAZEM - 724,91 254,84

Rolnik wróci do KRUS

Na skutek zmiany przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników (Dz.U. z 1998 r. Nr 7, poz. 25, z późn. zm.) rolnicy zakładający własne firmy będą mogli pozostać w KRUS.
Zgodnie z nowym brzmieniem art. 5a rolnik lub domownik (ubezpieczony w KRUS nieprzerwanie przez co najmniej 3 lata) rozpocznie prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej lub rozpocznie współpracę przy prowadzeniu tej działalności – podlegać będzie nadal pod KRUS, jeżeli spełni jednocześnie następujące warunki:
· złoży w Kasie oświadczenie o kontynuowaniu tego ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia rozpoczęcia wykonywania pozarolniczej działalności gospodarczej lub współpracy przy tej działalności
· jednocześnie nadal prowadzi działalność rolniczą lub stale pracuje w gospodarstwie rolnym, obejmującym obszar użytków rolnych powyżej 1 ha przeliczeniowego, lub w dziale specjalnym
· nie jest pracownikiem i nie pozostaje w stosunku służbowym
· nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty albo do świadczeń z ubezpieczeń społecznych
· kwota należnego podatku dochodowego za poprzedni rok podatkowy od przychodów z pozarolniczej działalności gospodarczej nie przekracza kwoty 2 528 zł

Dobra wiadomość dla tych osób, które zostały wykluczone z KRUS na mocy nowelizacji ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników z dnia 2 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 91, poz. 873).
Rolnicy-przedsiębiorcy oraz domownicy, którzy z uwagi na formę opodatkowania pozarolniczej działalności gospodarczej (zasady ogólne), zostali wykluczeniu z KRUS – mogą wrócić do Kasy jeżeli należny podatek dochodowy od pozarolniczej działalności gospodarczej za 2004 r. nie przekroczył u nich kwoty 2 528 zł.
Osoby zainteresowane powrotem do KRUS muszą złożyć w Kasie stosowny wniosek w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Ponowne objęcie ubezpieczeniem rolniczym nastąpi z pierwszym dniem kwartału po kwartale, w którym złożono wniosek.

Tagi: firma, zus, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz