Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Nowe rozporządzenia VAT

Obowiązujące od 1 czerwca zmiany w ustawie VAT to nie jedyne nowości w regulacjach dot. tego podatku. W przeddzień wejścia w życie noweli ustawy o podatku od towarów i usług ukazały się dodatkowo trzy rozporządzenia wykonawcze.

Podziel się
Dodaj komentarz

Obowiązujące od 1 czerwca zmiany w ustawie VAT to nie jedyne nowości w regulacjach dot. tego podatku. W przeddzień wejścia w życie noweli ustawy o podatku od towarów i usług w Dzienniku Ustaw z nr 95 ukazały się dodatkowo trzy rozporządzenia wykonawcze:

- z dnia 25 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o podatku od towarów i usług (poz. 797)
- z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług (poz. 798)
- z dnia 27 maja 2005 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wykazów towarów do celów poboru podatku od towarów i usług w imporcie (poz. 799)

Większość zmian ma charakter redakcyjny. Niektóre przepisy przeniesiono z rozporządzeń bezpośrednio do ustawy, dodano też kilka nowych regulacji.

W rozporządzeniu w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o VAT w § 3 dot. dodano ust. 2, wyznaczający moment powstania obowiązku podatkowego dla usług świadczonych na rzecz sądów powszechnych, administracyjnych, wojskowych lub prokuratury przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej, którym sądy te lub prokurator zleciły wykonanie określonych czynności. W tym przypadku obowiązek podatkowy powstanie z chwilą otrzymania całości lub części zapłaty.

W rozdziale 3 określającym miejsce świadczenia niektórych usług uchylono § 4 odnoszący się do usług wykonywanych przez pośredników, działających w imieniu i na rzecz osób trzecich, związanych bezpośrednio z dostawą towarów. Przepis ten przeniesiono do art. 28 ustawy o VAT. Ten sam los spotkał § 4a rozporządzenia - od 1 czerwca regulacje dot. miejsca świadczenia usług doradztwa w zakresie sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz badań i analiz technicznych szukać należy w art. 27 ustawy.

Istotną zmianą jest wprowadzenie do katalogu towarów z 7 proc. stawką podatku produktów leczniczych dopuszczonych do obrotu na terytorium kraju, które uzyskały pozwolenie wydane przez Radę Unii Europejskiej lub Komisję Europejską (nowy ust. 9 w § 5 rozporządzenia).

Z rozporządzenia usunięto przepisy zwalniające z VAT czynności świadczone osobiście w ramach umowy zlecenia, a także usługi świadczone przez obozowiska dla dzieci (§ 8 ust. 1 pkt 7 i 16).Regulacje te odnajdziemy odpowiednio w art. 15 ustawy oraz załączniku nr 4 do ustawy “Wykaz usług zwolnionych od podatku“, pozycja 7a.

Rozporządzenie utraciło także cały rozdział 8, określający przypadki, w których nabycie towarów lub usług nie uprawnia do obniżenia kwoty podatku należnego oraz zwrotu różnicy podatku. Przepisy te zamieszczono w ustawie o VAT (art. 86 i art. 88).

Prosto z rozporządzenia do ustawy trafił także zapis z pozycji 3 załącznika nr 1 do rozporządzenia, który informował o preferencyjnej 7 proc. stawce podatku dla niektórych rodzajów pieczywa (m.in. chleb chrupki, suchary, wafle). Pozycje te znalazły miejsce w załączniku nr 3 do ustawy.

Minister Finansów wydał zupełnie nowe rozporządzenie w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i usług. Poprzednie rozporządzenie z 27 kwietnia 2004 r. zostało uchylone.

W nowym rozporządzeniu nie znajdziemy już regulacji dot. warunków zaliczkowego zwrotu podatku naliczonego, o który może się ubiegać podatnik przed dokonaniem sprzedaży opodatkowanej - w przypadku nabycia środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych.

Przepisy określające zasady takiego zwrotu podatku przeniesione zostały do art. 93 ustawy. W rozdziale trzecim rozporządzenia znajdziemy natomiast regulacje dot. sposobu dokumentowania i trybu wypłaty zaliczki oraz przypadki zwrotu tej zaliczki wraz z oprocentowaniem.

Od 1 czerwca br. nieco inaczej powinna wyglądać faktura wystawiana w przypadku świadczenia określonych w rozporządzeniu usług.

Zgodnie z § 27 ust. 4 - w przypadku świadczenia usług, o których mowa w art. 27 ust. 3 pkt 2 oraz art. 28 ust. 3, 4, 6 i 7 ustawy (chodzi tutaj o usługi świadczone przez podatników mających siedzibę lub miejsce zamieszkania na terytorium Wspólnoty, ale w kraju innym niż kraj świadczącego usługę)
- faktura dokumentująca wykonanie tych czynności powinna zawierać numer, pod którym nabywca usługi jest zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej na terytorium państwa członkowskiego, innym niż terytorium kraju, oraz informację, że zobowiązanym do rozliczenia tego podatku jest nabywca usługi.

Tagi: podatki, vat, firma, prawo, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz