Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zus
05.09.2006 15:13

Nowe składki ZUS

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r.

Podziel się
Dodaj komentarz

Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie najniższej podstawy wymiaru oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r.

_ Komunikat dotyczy: _

I. Osób prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą na podstawie przepisów o działalności gospodarczej lub innych przepisów szczególnych, które:

· rozpoczęły wykonywanie działalności gospodarczej nie wcześniej niż 25 sierpnia 2005 r.,

· nie prowadzą lub w okresie ostatnich 60 miesięcy kalendarzowych przed dniem rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej nie prowadziły pozarolniczej działalności,

· nie wykonują działalności gospodarczej na rzecz byłego pracodawcy, na rzecz którego przed dniem rozpoczęcia działalności gospodarczej w bieżącym lub poprzednim roku kalendarzowym wykonywały w ramach stosunku pracy lub spółdzielczego stosunku pracy czynności wchodzące w zakres wykonywanej działalności gospodarczej.

Dla tych osób podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 269,73 zł (30 proc. kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2006 r., które wynosi 899,10 zł). W związku z tym składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 52,65 zł (tj. 19,52 proc.)

- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 35,06 zł (tj. 13 proc.)

- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 6,61 zł (tj. 2,45 proc.)

II. Osób prowadzących pozarolniczą działalność, tj.:

· osoby prowadzące pozarolniczą działalność gospodarczą,

· twórcy i artyści,

· osoby prowadzące działalność w zakresie wolnego zawodu,

· wspólnicy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz wspólnicy spółki jawnej, komandytowej lub partnerskiej oraz

· osoby współpracujące z osobami prowadzącymi pozarolniczą działalność gospodarczą.

Dla tych osób podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. stanowi kwota zadeklarowana, nie niższa niż 1 456,36 zł (60 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w drugim kwartale 2006 r., które wynosi 2 427,27 zł). W związku z tym składka na ubezpieczenia społeczne wyżej wymienionych osób nie może być niższa:

- na ubezpieczenie emerytalne od kwoty: 284,28 zł (tj. 19,25 proc.)

- na ubezpieczenia rentowe od kwoty: 189,33 zł (tj. 13 proc.)

- na ubezpieczenie chorobowe od kwoty: 35,68 zł (tj. 2,45 proc.)

Składka na ubezpieczenie zdrowotne za wrzesień, październik i listopad 2006 r. nie może być niższa niż 169,47 zł (tj. 8,75%)

Składka na Fundusz Pracy we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r. nie może być niższa niż 35,68 zł (tj. 2,45%)

  • Przykład _ Wysokości najniższych (60% podstawy wymiaru) składek na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe, chorobowe, wypadkowe), ubezpieczenie zdrowotne i Fundusz Pracy dla osób jednoosobowo prowadzących działalność pozarolniczą i opłacających składki wyłącznie za siebie: _
  • *
Składki za wrzesień, październik i listopad 2006 r.
Rodzaj składki/ konto Z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym Bez dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego
Ubezpieczenia społeczne konto: 83101010230000261395100000 535,5 499,82
Ubezpieczenie zdrowotne konto: 78101010230000261395200000 169,47 169,47
Fundusz Pracy konto: 73101010230000261395300000 35,68 35,68
Razem 740,65 704,97
Tagi: zus, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
Źródło:
ZUS
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz