Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
szkolenie
02.08.2010 15:37

Nowe zasady szkolenia pracowników

Sprawdź jaka jest m.in. nowa definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Fesus/Dreamstime)

W lipcu weszły w życie nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników. *Przede wszystkim zrezygnowano z istniejącego dotychczas podziału na formy szkolne i pozaszkolne podnoszenia kwalifikacji. *

Jakinformuje portal e-prawnik.pl obecnie funkcjonuje ujednolicona definicja, według której jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Podobnie ujednolicono kwestie związane z przyznaniem pracownikowi urlopów lub zwolnień od pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Teraz nie będą się one różniły ze względu na okoliczność czy dokształcanie ma miejsce na podstawie skierowania pracodawcy czy też bez niego.

Nowe przepisy precyzują również istotne kwestie w sprawie świadczeń pracodawcy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika. Obie strony stosunku nie muszą zwierać oddzielnej umowy w regulującej to zagadnienie, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu dokształcania.

Zgodnie z nowymi przepisami pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia jeżeli:
1) bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
3) w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę w związku z mobbingiem,
4) w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia braku przyczyn określonych we właściwych przepisach.

Jednocześnie zastrzeżono, że do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 roku.

Tagi: szkolenie, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz