Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Nowe zasady szkolenia pracowników

0
Podziel się

Sprawdź jaka jest m.in. nowa definicja podnoszenia kwalifikacji zawodowych.

Nowe zasady szkolenia pracowników
(Fesus/Dreamstime)
bEgXjcrp

W lipcu weszły w życie nowe regulacje dotyczące podnoszenia kwalifikacji pracowników. *Przede wszystkim zrezygnowano z istniejącego dotychczas podziału na formy szkolne i pozaszkolne podnoszenia kwalifikacji. *

Jakinformuje portal e-prawnik.pl obecnie funkcjonuje ujednolicona definicja, według której jako podnoszenie kwalifikacji zawodowych rozumie się zdobywanie lub uzupełnianie wiedzy i umiejętności przez pracownika z inicjatywy pracodawcy albo za jego zgodą.

Podobnie ujednolicono kwestie związane z przyznaniem pracownikowi urlopów lub zwolnień od pracy związanych z podnoszeniem kwalifikacji. Teraz nie będą się one różniły ze względu na okoliczność czy dokształcanie ma miejsce na podstawie skierowania pracodawcy czy też bez niego.

bEgXjcrr

Nowe przepisy precyzują również istotne kwestie w sprawie świadczeń pracodawcy w związku z podnoszeniem kwalifikacji przez pracownika. Obie strony stosunku nie muszą zwierać oddzielnej umowy w regulującej to zagadnienie, jeżeli pracodawca nie zamierza zobowiązać pracownika do pozostawania w zatrudnieniu po ukończeniu dokształcania.

Zgodnie z nowymi przepisami pracownik podnoszący kwalifikacje zawodowe jest obowiązany do zwrotu kosztów poniesionych przez pracodawcę na ten cel z tytułu dodatkowych świadczeń, w wysokości proporcjonalnej do okresu zatrudnienia po ukończeniu podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub okresu zatrudnienia w czasie ich podnoszenia jeżeli:
1) bez uzasadnionych przyczyn nie podejmie podnoszenia kwalifikacji zawodowych albo przerwie podnoszenie tych kwalifikacji,
2) pracodawca rozwiąże z nim stosunek pracy bez wypowiedzenia z jego winy, w trakcie podnoszenia kwalifikacji zawodowych lub po jego ukończeniu, w terminie określonym w umowie, nie dłuższym niż 3 lata,
3) w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy za wypowiedzeniem, z wyjątkiem wypowiedzenia umowy o pracę w związku z mobbingiem,
4) w okresie wskazanym w pkt 2 rozwiąże stosunek pracy bez wypowiedzenia braku przyczyn określonych we właściwych przepisach.

Jednocześnie zastrzeżono, że do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników, obowiązujące przed dniem 11 kwietnia 2010 roku.

bEgXjcrS
wiadomości
kadry
KOMENTARZE
(0)