Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
odprawa
30.05.2012 09:12

Odprawa pośmiertna dla rodziny pracownika. Jaka wysokość?

W momencie śmierci pracownika powstaje pytanie o wysokość odprawy pośmiertnej, która przysługuje jego małżonkowi.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Antonio Muñoz Palomares/Dreamstime)

Przykład: _ Niedawno zmarł pracownik, który przepracował u nas 8 lat. Do naszej firmy przeszedł z innej firmy w ramach porozumienia stron. Łączny jego staż wynosił 16 lat. Czy w tej sytuacji żonie zmarłego powinniśmy wypłacić odprawę pośmiertną w wysokości 1-miesięcznego czy też 6-miesięcznego wynagrodzenia? _

W takim przypadku żonie zmarłego pracownika przysługuje odprawa pośmiertna w wysokości odpowiadającej jego 1-miesięcznemu wynagrodzeniu.

Wysokość odprawy pośmiertnej, przysługującej rodzinie zmarłego pracownika, uzależniona jest od okresu zatrudnienia pracownika u danego pracodawcy i wynosi odpowiednio:

  • 1-miesięczne wynagrodzenie, o ile pracownik był zatrudniony krócej niż 10 lat,
  • 3-miesięczne wynagrodzenie, jeżeli zmarły był zatrudniony przez co najmniej 10 lat,
  • 6-miesięczne wynagrodzenie, jeśli pracownik był zatrudniony przez co najmniej 15 lat.

Do okresu zatrudnienia, od którego zależy wysokość odprawy pośmiertnej, wliczamy również okres zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, jeżeli zmiana pracodawcy nastąpiła na zasadach określonych w art. 231 kp (przejście zakładu pracy na innego pracodawcę z zachowaniem trwania stosunku pracy), a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego tego pracownika.

Z pytania wynika, że z żadną z tych sytuacji nie mamy tu do czynienia, dlatego też przy ustalaniu wysokości odprawy pośmiertnej uwzględniamy tylko okres pracy w tej firmie, tj. 8 lat. To z kolei oznacza, że odprawa powinna być wypłacona w wysokości odpowiadającej 1-miesięcznemu wynagrodzeniu. Fakt, że pracownik przeszedł do firmy na podstawie porozumienia stron, nie ma tu znaczenia. Firma nie stała się bowiem automatycznie (z mocy prawa) stroną jego dotychczasowego stosunku pracy. Z pracownikiem najpierw został rozwiązany poprzedni stosunek pracy, a dopiero potem nawiązany nowy.

Orzecznictwo

Taki tok rozumowania znajduje potwierdzenie w orzecznictwie sądowym, czego przykładem może być wyrok SN z 6 października 1998 r. (sygn. akt I PKN 377/98, OSNAPiUS 1999/22/716) stwierdzający, że: Pojęcie zmiany pracodawcy na zasadach określonych w art. 231 kp, a także w innych przypadkach, gdy z mocy odrębnych przepisów nowy pracodawca jest następcą prawnym w stosunkach pracy nawiązanych przez pracodawcę poprzednio zatrudniającego danego pracownika (art. 36 § 11 kp), nie obejmuje przejścia pracownika do nowego pracodawcy na podstawie porozumienia między pracodawcami.

Podstawa prawna:

  • Art. 231, art. 36 § 11 oraz art. 93 Kodeksu pracy.
Czytaj więcej w Money.pl
Jak rozliczyć prywatne wyjście pracownika? W takiej sytuacji możemy skorzystać z dwóch możliwości.
ZUS przez internet. Zobacz, co załatwisz Będziesz mógł kontrolować pracodawcę, sprawdzić przyszłą emeryturę i wysyłać wnioski. Co jeszcze?
Tagi: odprawa, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz