Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
podatki
25.05.2005 16:33

Ordynacja podatkowa już w Senacie

W piątek 20 maja Sejm uchwalił nowelizację Ordynacji podatkowej. Od przyszłego roku papierowe deklaracje ustąpią miejsca ich elektronicznym odpowiednikom, a rachunkowa pomyłka w picie nie będzie już wymagała wizyty w urzędzie skarbowym.

Podziel się
Dodaj komentarz

Poniżej opis ważniejszych zmian.

Urzędowa korekta deklaracji

Wkrótce sprawniej i szybciej korygować będziemy proste błędy w deklaracjach.
Obecnie obowiązujące przepisy przewidują, iż w przypadku zaistnienia błędów rachunkowych czy oczywistych omyłek - organ podatkowy zwraca się do składającego deklarację o złożenie niezbędnych wyjaśnień oraz o skorygowanie deklaracji. Podatnik często musi osobiście pofatygować się do urzędu skarbowego by samodzielnie poprawić wadliwy dokument.

Nowy art. 274 uwalnia podatnika od konieczności samodzielnego poprawiania drobnych błędów i przerzuca ten obowiązek na organ podatkowy.
Ale uwaga. Urząd skarbowy poprawi bądź uzupełni deklarację jedynie wówczas, gdy zmiana wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty, kwoty zwrotu podatku lub wysokości straty w wyniku tej korekty nie przekroczy kwoty 1 000 zł.

O szczegółach urzędowych poprawek podatnik dowiaduje się z uwierzytelnionej kopii korekty, którą otrzymuje wraz z informacją o związanej z korektą deklaracji, zmianie wysokości zobowiązania podatkowego, kwoty nadpłaty lub zwrotu podatku lub wysokości straty, bądź informację o braku takich zmian.
Jeżeli podatnik nie zgadza się ze sporządzoną w ten sposób korektą – może złożyć sprzeciw w terminie 14 dni od dnia doręczenia korekty. Samo wniesienie sprzeciwu od razu anuluje korektę.
Natomiast niewniesienie sprzeciwu w ww. terminie spowoduje, iż urzędowa korekta wywoła takie same skutki prawne, jakie wywołałaby korekta sporządzona przez podatnika.

Opisane zasady stosować się będzie również do deklaracji składanych przez płatników lub inkasentów oraz do załączników do deklaracji.

Elektroniczna korespondencja pod@tkowa

Nowela Ordynacji podatkowej w nowym art. 3a zezwala na składanie deklaracji w formie elektronicznej. Wg przepisów taka e-deklaracja powinna zawierać:
- dane w ustalonym formacie elektronicznym, zawarte we wzorze deklaracji określonym w odrębnych przepisach
- podpis elektroniczny

Szczegółowe zasady sporządzania i przesyłania deklaracji drogą elektroniczną zostaną uregulowane w drodze rozporządzenia.

Od przyszłego roku deklaracje wyłącznie w formie elektronicznej składać będą:
- podmioty pozostające we właściwości naczelników urzędów skarbowych „do obsługi dużych podatników”
- organy administracji publicznej
- sądy
- notariusze
- komornicy sądowi

Porozumienia cenowe

Nowelizacja wprowadza do Ordynacji nowy dział II a pt. „Porozumienia w sprawach ustalenia cen transakcyjnych”.

Podatnicy znajdą tutaj regulacje dot. instytucji uprzednich porozumień cenowych w zakresie metody ustalania cen transakcyjnych miedzy podmiotami powiązanymi.
Mechanizm ten umożliwia zawarcie porozumienia pomiędzy podatnikami (lub grupą powiązanych przedsiębiorstw) a administracją podatkową, w którym oficjalnie uznaje się stosowane przez podatników metody ustalania cen transakcyjnych.
Dzięki takiemu porozumieniu przedsiębiorcy ograniczą ryzyko ewentualnych sporów z organami podatkowymi.

Uznanie prawidłowości stosowania metody ustalania cen transakcyjnych następowało będzie w drodze decyzji wydawanej przez ministra finansów. Decyzja w sprawie porozumienia doręczana będzie wszystkim podmiotom powiązanym, a w przypadku porozumień zagranicznych - decyzję otrzymają również władze podatkowe właściwe dla podmiotów zagranicznych.

Okres obowiązywania porozumienia cenowego ustalany będzie indywidualnie, nie dłużej jednak niż na 3 lata. Po spełnieniu odpowiednich warunków termin ten będzie można przedłużyć maksymalnie o następne 3 lata.

Nowela przewiduje również możliwość zmiany lub uchylenia decyzji w przypadku zmiany stosunków gospodarczych powodujących rażącą nieadekwatność wyboru i stosowania zaakceptowanej metody ustalania ceny transakcyjnej.

Uzyskanie wiążącego porozumienia cenowego będzie sporo kosztowało. Wysokość opłaty od wniosku w sprawie porozumienia wyniesie 1 procent wartości transakcji będącej przedmiotem porozumienia, przy czym dla porozumienia:
1. jednostronnego:

- dotyczącego wyłącznie podmiotów krajowych – wyniesie nie mniej niż 5 000 zł i nie więcej niż 50 000 zł
- dotyczącego podmiotu zagranicznego – nie mniej niż 20 000 zł i nie więcej niż 100 000 zł

2. dwustronnego lub wielostronnego – nie mniej niż 50 000 zł i nie więcej niż 200 000 zł

Wysokość opłaty od wniosku o przedłużenie terminu obowiązywania decyzji w sprawie porozumienia wyniesie połowę wysokości opłaty należnej od wniosku o zawarcie porozumienia.

*Ustawa z dnia 20 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Ordynacja podatkowa oraz o zmianie niektórych innych ustaw przekazana została do Senatu. Po zatwierdzeniu przez Senat i podpisaniu przez Prezydenta wejdzie w życie 1 lipca br., z tym że przepisy dot. e-deklaracji wejdą w życie 16 sierpnia 2006 roku, a regulacje w sprawie porozumień cenowych - 1 stycznia 2006 r. *

Tagi: podatki, ordynacja podatkowa, prawo, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz