Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Polisa OC musi być starannie dobrana

0
Podziel się:

Doradcy podatkowi i osoby prowadzące biura rachunkowe muszą starannie zawierać umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.

Polisa OC musi być starannie dobrana
(Yuri_Arcurs/iStockphoto)

Dobierając dla siebie polisę OC z tytułu wykonywanych czynności zawodowych powinni szczególnie starannie ustalić jakie ubezpieczenie mają obowiązek zawrzeć i z jaką sumą gwarancyjną.

Zdarza się, że doradca podatkowy zamiast ubezpieczenia OC doradcy podatkowego zawarł ubezpieczenie OC dla przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe. Bywa również, że doradca podatkowy wykonujący, obok usług doradztwa podatkowego, także czynności usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych wykupi tylko obowiązkowe ubezpieczenie OC doradcy podatkowego. Jest to błąd. Nieprzyjemne w skutkach może być również wykupienie polisy z niewłaściwą minimalną sumą gwarancyjną w ubezpieczeniu przedsiębiorców prowadzących usługowo księgi rachunkowe.

Doradztwo podatkowe i prowadzenie ksiąg rachunkowych są różnymi zawodami regulowanymi odrębnymi ustawami: o doradztwie podatkowym, o rachunkowości a także rozporządzeniami wykonawczymi do nich.

O tym, jaką polisę lub jaki zakres ubezpieczenia i przyporządkowaną mu sumę gwarancyjną należy wykupić decydują posiadane uprawnienia oraz faktycznie wykonywane czynności. Przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe, mogą_ wykonywać również niektóre czynności doradztwa podatkowego. _I tak, przedsiębiorcy prowadzący usługowo księgi rachunkowe mogą m. in. prowadzić księgi podatkowe, sporządzać zeznania i deklaracje podatkowe lub udzielać pomocy w tym zakresie podatnikom, płatnikom, inkasentom.

Trzeba jednak pamiętać, że zakres czynności doradztwa podatkowego wykonywany przez biura rachunkowe nie jest taki sam jak zakres doradców podatkowych. Ci pierwsi mogą świadczyć jedynie ściśle określony, wąski zakres z doradztwa podatkowego i to m.in. odróżnia ich od działalność wykonywanej przez doradców podatkowych.

Przedsiębiorca prowadzący biuro rachunkowe wykonujący także pewne czynności doradztwa podatkowego, dopuszczone przez ustawę o rachunkowości do wykonywania przez biura rachunkowe, powinien wykupić polisę określoną w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Natomiast doradca podatkowy świadczący te same czynności musi wykupić polisę na warunkach określonych w rozporządzeniu w sprawie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów wykonujących doradztwo podatkowe. Wybór odpowiedniego ubezpieczenia ma odpowiednie przełożenie na wysokość sumy gwarancyjnej określonej w poszczególnych przepisach.

O zawarciu obowiązkowego ubezpieczenia OC nie może zapomnieć doradca podatkowy, jak i osoby innych zawodów, które wykonują usługi doradztwa podatkowego. A zatem, odpowiednią polisę będą musieli wykupić także adwokat, radca prawny, jeśli nie ubezpieczyli się z tytułu wykonywanego zawodu, a wykonują czynności doradztwa podatkowego określone w ustawie o doradztwie podatkowym. Polisę OC doradcy podatkowego musi wykupić biegły rewident, jeśli wykonuje taką działalność, a nie ubezpieczył tej działalności w ramach obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych.

Jeśli adwokat, radca prawny, biegły rewident zatrudniają doradców podatkowych i mają obowiązkowe ubezpieczenie w zakresie wykonywanego zawodu, to nie muszą dodatkowo ubezpieczać zatrudnionych doradców podatkowych, bo korzystają oni z ochrony pracodawcy.

Natomiast jeśli doradca podatkowy wykonuje jednocześnie usługi w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych, to musi wówczas zawrzeć dodatkowo umowę obowiązkowego ubezpieczenia przedsiębiorców wykonujących działalność z zakresu usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych. Brak obowiązkowego ubezpieczenia czynności doradztwa podatkowego lub brak właściwego ubezpieczenia są dotkliwe. Brak polisy skutkuje niemożliwością wykonywania czynności doradztwa, a także koniecznością naprawienia wyrządzonej szkody z własnego majątku.

Czytaj więcej w Money.pl
Ubezpieczenie na życie pracownika zmniejszy podatek? Po spełnieniu określonych warunków kwoty ubezpieczenia pracowników mogą obniżyć podstawę do opodatkowania.
Ubezpieczenie pracownika. Nie każde rozliczysz w kosztach Po spełnieniu określonych warunków kwoty ubezpieczenia pracowników mogą obniżyć podstawę do opodatkowania przedsiębiorcy.
Polisa OC w kosztach. Kto nie skorzysta? Wydatki na polisę OC na wypadek szkód wyrządzonych w związku z prowadzoną działalnością są kwalifikowane jako koszty podatkowe.
ubezpieczenia
wiadomości
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)