Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
odszkodowanie
18.02.2010 13:39

Pomoc pracodawcy dla ofiar katastrof wolna od podatku

Można wypłacić zapomogę pracownikom poszkodowanym przez powódź, suszę, pożar czy długotrwałe mrozy. Wypłaty nie mogą przekraczać limitu 6 tys. zł rocznie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/EPA)

Można wypłacić pracownikom poszkodowanym przez powódź, suszę, pożar czy długotrwałe mrozy. Zwolnienie takich odszkodowań z opodatkowania podatkiem dochodowym obowiązuje od 15 stycznia 2010 roku.

Zwolnione od podatku są zapomogi otrzymane od zakładu pracy przez osoby, które zostały poszkodowane w wyniku katastrof naturalnych.

Chodzi o pomoc materialną otrzymaną od zakładu pracy przez osoby poszkodowane na skutek katastrofy naturalnej, do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym 6.000 zł.

Przez katastrofę naturalną należy w tym przypadku rozumieć zdarzenie związane z działaniem sił natury, w szczególności:

  • - wyładowania atmosferyczne, wstrząsy sejsmiczne,
  • - silne wiatry, intensywne opady atmosferyczne,
  • - długotrwałe występowanie ekstremalnych temperatur,
  • - osuwiska ziemi, pożary, susze i powodzie,
  • - zjawiska lodowe na rzekach i morzu oraz jeziorach i zbiornikach wodnych,
  • - masowe występowanie szkodników, chorób roślin lub zwierząt albo chorób zakaźnych ludzi albo też
  • - działanie innego żywiołu (art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy z 18 kwietnia 2002 r. o stanie klęski żywiołowej; Dz.U. nr 62, poz. 558 ze zm.).

Przykład
W przypadku gdy pracownik otrzyma od swego pracodawcy zapomogę w wysokości 2.000 zł w związku ze stratami związanymi z powodzią, albo z pożarem, kwota tego świadczenia będzie wolna od podatku. Jeśli jednak w 2010 r. kwota otrzymanych świadczeń z tego tytułu przekroczy 6.000 zł, nadwyżka ponad ten limit będzie podlegała opodatkowaniu.

Podatku nie pobierasz tylko do dochodów (przychodów) uzyskanych od 1 stycznia 2009 r. do 31 grudnia 2010 r.

Podstawa prawna

Rozporządzenie Ministra Finansów z 28 grudnia 2009 r. w sprawie zaniechania poboru podatku dochodowego od osób fizycznych od niektórych dochodów (przychodów) podatników podatku dochodowego od osób fizycznych (Dz.U. nr 226, poz. 1819).

Autor jest specjalistą w zakresie podatków

Tagi: odszkodowanie, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz