Notowania

wojsko
19.08.2008 14:07

Prawa pracownika wezwanego do wojska

Trzeba udzielić powołanemu pracownikowi urlopu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Paweł Kula)

Trzeba udzielić powołanemu pracownikowi urlopu. Nie trzeba jednak za niego płacić.

Kiedy pracownik jest powoływany do wojska, pracodawca nie musi do czasu jego stawienia się w jednostce wojskowej zwalniać go z obowiązku świadczenia pracy. Ma prawo wymagać, by do końca pracował. Ale sam ma obowiązki wobec takiego pracownika.

Dni wolne

Pracodawca musi udzielić pracownikowi dni wolnych od pracy, jeśli tylko ten o nie zawnioskuje (por. art. 119 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP). Ilu? To zależy od rodzaju powołania. I tak, pracodawca musi mu dać:

* 2 dni - jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej,
* 1 dzień - jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 30 dni; pod odbyciu takich ćwiczeń pracownik może zażądać jeszcze jednego dnia wolnego.

Dobra wiadomość dla pracodawcy jest taka, że za te dni nie musi płacić. Jest to bowiem zwolnienie od pracy, z które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Ale jeśli pracodawca ma taką wolę, może to wynagrodzenie wypłacić.

Jeśli tego nie robi, Wy jako specjaliści ds. płac obliczacie wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracodawca udzielił zwolnienia, według następujących zasad:

1)dzielicie miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik miał dzień wolny,

2)mnożycie uzyskany wynik przez liczbę godzin, w których pracownik nie pracował,

3)odejmujecie od miesięcznej stawki wynagrodzenia otrzymany wynik.

(§ 12 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy). Tego sposobu liczenia używacie również przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pozostałej pracownik nie przepracował, ponieważ zaczął odbywanie służby wojskowej.

| Przykład: |
| --- |
| Pracownik zatrudniony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy został powołany do wojska (czynna służba). Do jednostki miał się zgłosić 14 lipca, a jeszcze przed tym dniem wystąpił z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnego. A zatem w lipcu, w którym normalnie miałby do przepracowania 23 dni x 8 godz. = 184 godz. pracował faktycznie tylko 7 dni x 8 godz. = 56 godz. Ponieważ na jego miesięczną pensję składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł i premia regulaminowa w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego, za te 56 godz. powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości: Wynika to z następujących obliczeń: 1) pensja zasadnicza: * 4.500 zł : 184 godz. = 24,46 zł * 24,46 zł x 128 godz. = 3.130,88 zł * 4.500 zł - 3.130,88 zł = 1.369,12 zł 2) premia: 1.369,12 zł x 7% = 95,84 zł 3) wynagrodzenie razem: 1.369,12 zł + 95,84 zł = 1.464,96 zł. |

Pracownik nie może żądać od pracodawcy zwolnienia od pracy, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Autorka jest **specjalistką prawa pracy

Tagi: wojsko, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz