Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Prawa pracownika wezwanego do wojska

Prawa pracownika wezwanego do wojska

Fot. PAP/Paweł Kula
Trzeba udzielić powołanemu pracownikowi urlopu. Nie trzeba jednak za niego płacić.

Kiedy pracownik jest powoływany do wojska, pracodawca nie musi do czasu jego stawienia się w jednostce wojskowej zwalniać go z obowiązku świadczenia pracy. Ma prawo wymagać, by do końca pracował. Ale sam ma obowiązki wobec takiego pracownika.

Dni wolne

Pracodawca musi udzielić pracownikowi dni wolnych od pracy, jeśli tylko ten o nie zawnioskuje (por. art. 119 ust. 1 ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP). Ilu? To zależy od rodzaju powołania. I tak, pracodawca musi mu dać:

  • 2 dni - jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do zasadniczej lub okresowej służby wojskowej,
  • 1 dzień - jeżeli pracownikowi doręczono kartę powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych trwających powyżej 30 dni; pod odbyciu takich ćwiczeń pracownik może zażądać jeszcze jednego dnia wolnego.

Dobra wiadomość dla pracodawcy jest taka, że za te dni nie musi płacić. Jest to bowiem zwolnienie od pracy, z które pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Ale jeśli pracodawca ma taką wolę, może to wynagrodzenie wypłacić.

Jeśli tego nie robi, Wy jako specjaliści ds. płac obliczacie wynagrodzenie za miesiąc, w którym pracodawca udzielił zwolnienia, według następujących zasad:

1) dzielicie miesięczną stawkę wynagrodzenia pracownika przez liczbę godzin przypadających do przepracowania w miesiącu, w którym pracownik miał dzień wolny,

2) mnożycie uzyskany wynik przez liczbę godzin, w których pracownik nie pracował,

3) odejmujecie od miesięcznej stawki wynagrodzenia otrzymany wynik.

(§ 12 rozporządzenia w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy). Tego sposobu liczenia używacie również przy obliczaniu wynagrodzenia za przepracowaną część miesiąca, gdy pozostałej pracownik nie przepracował, ponieważ zaczął odbywanie służby wojskowej.

Przykład:

Pracownik zatrudniony na cały etat w podstawowym systemie czasu pracy został powołany do wojska (czynna służba). Do jednostki miał się zgłosić 14 lipca, a jeszcze przed tym dniem wystąpił z wnioskiem o udzielenie 2 dni wolnego. A zatem w lipcu, w którym normalnie miałby do przepracowania

23 dni x 8 godz. = 184 godz.

pracował faktycznie tylko

7 dni x 8 godz. = 56 godz.

Ponieważ na jego miesięczną pensję składa się wynagrodzenie zasadnicze w wysokości 4.500 zł i premia regulaminowa w wysokości 7% wynagrodzenia zasadniczego, za te 56 godz. powinien otrzymać wynagrodzenie w wysokości:

Wynika to z następujących obliczeń:

1) pensja zasadnicza:

  • 4.500 zł : 184 godz. = 24,46 zł
  • 24,46 zł x 128 godz. = 3.130,88 zł
  • 4.500 zł - 3.130,88 zł = 1.369,12 zł

2) premia: 1.369,12 zł x 7% = 95,84 zł

3) wynagrodzenie razem: 1.369,12 zł + 95,84 zł = 1.464,96 zł.

Pracownik nie może żądać od pracodawcy zwolnienia od pracy, jeżeli doręczona karta powołania zobowiązuje do natychmiastowego stawiennictwa.

Autorka jest specjalistką prawa pracy

pracownik, wojsko, pracodawca, urlop, wolne, powołanie
Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie
oiuhgsf
84.250.58.* 2008-08-23 17:54
A dlaczego "jedzie Pani przez Rzym do Warszawy"? Logika wskazuje obliczenie prostsze i bardziej oczywiste:
4500:184=24,46 zł
Prac. przepracował 56 godzin a więc zarobił:
56x24,46=1369,76 zł
Plus premia 7%:
1369,76x7%=95,88 zł
Wynagrodzenie razem: 1369,76+95,88=1465,64 zł
(Pani "oszukuje" pracownika swoim wyliczeniem na 68 groszy)
Michał 123
78.88.40.* 2008-08-22 08:30
Chetnych coraz mniej więc podnoszą wynagrodzenie w wojsku. Naiwnaików i kretynów poszukują.
okesz
83.3.189.* 2008-08-20 14:27
A jeżeli zostałem powołany do odbycia służby w czasie pracy na okres próbny (3 miesiące) czy po powrocie pracodawca może nie przedłużyć ze mną umowy?
Zobacz więcej komentarzy (11)