Notowania

praca tymczasowa
24.06.2010 12:57

Prowadzenie dokumentacji pracowników tymczasowych

Pracodawca zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy i przekazywania informacji agencji pracy tymczasowej.

Podziel się
Dodaj komentarz
(NIOSH/CC/Flickr)

Najważniejszym źródłem regulującym zagadnienie prowadzenia dokumentacji pracowników tymczasowych jest ustawa o zatrudnieniu pracowników tymczasowych. Istotne znaczenie mają również regulacje konkretnych agencji pracy tymczasowych i przepisy konkretnych umów o pracę tymczasową.

Z uwagi na fakt, iż pracodawcą dla pracownika tymczasowego jest agencja pracy tymczasowej, a świadczy on pracę na rzecz podmiotu trzeciego – pracodawcy użytkownika, prowadzenie dokumentacji pracowniczej dzielone jest pomiędzy te dwa podmioty. Obowiązek prowadzenia akt osobowych spoczywa na agencji pracy tymczasowej, jednak również na pracodawcy użytkowniku spoczywają pewne obowiązki w tym zakresie.

*Dokumenty agencji pracy *

Agencja pracy tymczasowej zobowiązana jest prowadzić dokumentację związaną z okresem zatrudnienia danego pracownika u kolejnych pracodawców, i to na niej spoczywa obowiązek wydania pracownikowi świadectwa pracy. Agencja przechowuje również dokumentację związaną z procesem rekrutacji pracownika – życiorys, kwestionariusz osobowy itp.

Jeżeli agencja zatrudnia ponad 20 pracowników, na zasadach ogólnych Kodeksu pracy zobowiązana jest do wprowadzenia regulaminów pracy i wynagradzania. Informacja o zaznajomieniu się z regulaminami zostaje załączona do akt osobowych. Choć odbywa się do na wniosek pracodawcy użytkownika, jedynie agencja ma prawo wymierzania pracownikowi kar porządkowych, a dokumenty potwierdzające wymierzenie kary winny zostać załączone do akt osobowych.

*Obowiązki pracodawcy *

Pracodawca użytkownik zobowiązany jest do prowadzenia ewidencji czasu pracy pracownika i gromadzenia innych informacji mających wpływ na przebieg pracy tymczasowej, pracodawca użytkownik winien również przekazać pracownikowi tymczasowemu informacje o obowiązującej u niego organizacji pracy, a także ma prawo wydawać pracownikowi polecenia związane z pracą.

Wskazane informacje pracodawca użytkownik przekazuje następnie agencji pracy tymczasowej, co umożliwia prawidłowe obliczenie wynagrodzenia za pracę. Informacje takie załączane są przez agencję do akt osobowych pracownika.

* [ Praca w nadgodzinach przy niepełnym etacie ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/praca;w;nadgodzinach;przy;niepelnym;etacie,104,0,622440.html )
* [ Co grozi za zatrudnianie "na czarno"? ]( http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/co;grozi;za;zatrudnianie;na;czarno,76,0,619596.html )

Autor jest prawnikiem w kancelarii Kaczor Klimczuk Pucher Wypiór sp. partnerska

Tagi: praca tymczasowa, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz