Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Rolnik zatrudniający pracownika. Jakie składki?

0
Podziel się:

Pracodawca za każdy miesiąc trwania umowy o pracę jest zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych za zatrudnioną osobę.

Rolnik zatrudniający pracownika. Jakie składki?
(cmeder/iStockphoto)

Rolnik, który zamierza zatrudnić pracownika. Wynagrodzenie pracownika ma wynosić 1500 zł. Jakie ma obowiązki w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych oraz podatku?

Rolnik zatrudniwszy pracownika, stanie się jego pracodawcą i musi zgłosić się do ZUS jako płatnik składek, co wynika z przepisów ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.). Zgłoszenie następuje przez złożenie formularza ZUS ZFA.

Należy oczywiście zgłosić zatrudnioną osobę do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego. Zgłoszenie następuje przez złożenie w ZUS w terminie 7 dni od powstania obowiązku ubezpieczeń, czyli nawiązania stosunku pracy, formularza ZUS ZUA – zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego.

Dokumenty rozliczeniowe za pracownika

Pracodawca za każdy miesiąc trwania umowy o pracę jest zobowiązany do składania dokumentów rozliczeniowych za zatrudnioną osobę. Należne składki na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne za pracownika są wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA. W podstawie wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne uwzględnia wszystkie wypłacone lub postawione do dyspozycji ubezpieczonego (od pierwszego do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, za który jest składany raport) przychody stanowiące podstawę wymiaru składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych uzyskiwany z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy. Podstawy wymiaru składek nie stanowi wynagrodzenie za czas niezdolności do pracy oraz zasiłki. Z podstawy wymiaru składek wyłączone są również przychody wymienione w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).

Oprócz tego raportu należy również składać deklarację rozliczeniową ZUS DRA, w której będą łącznie wykazane składki, które za dany miesiąc należy wpłacić do ZUS. Dokumenty rozliczeniowe powinny być składane w terminie do 15. dnia danego miesiąca za miesiąc poprzedni i w tym terminie składki powinny być opłacane.

Składki za pracownika zatrudnionego przez rolnika

Jeżeli pracodawca zatrudnia pracownika w pełnym wymiarze czasu pracy i wypłaca mu na koniec każdego miesiąca minimalne wynagrodzenie, czyli 1.500 zł (brutto), to kwota ta stanowi podstawę do naliczania składek na ubezpieczenia społeczne.

Natomiast podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie zdrowotne za ten miesiąc będzie stanowiła kwota 1.294,35 zł, tj. kwota 1.500 zł pomniejszona o składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego 205,65 zł (1.500 zł × 13,71%).

Podstawa do opodatkowania po zaokrągleniu:

  • 1.294,35 zł – 111,25 = 1.183 zł

Zaliczka na podatek:

  • 1.183 × 18% - 46,33 = 166,61 zł

Zaliczka przekazywana do urzędu skarbowego:

  • 166,61 zł – (1.294,35 zł × 7,75%) = 66,30 zł, po zaokrągleniu 66 zł.

Rolnik za zatrudnionego pracownika, którego wynagrodzenie będzie równe co najmniej minimalnemu, powinien opłacać składkę na Fundusz Pracy. Składka ta wynosi 2,45% podstawy wymiaru i jest w całości finansowana ze środków pracodawcy. Przy wynagrodzeniu 1.500 zł wynosi 36,75 zł. Nie należy jej opłacać, jeżeli zatrudniony pracownik ukończył 55 lat (w przypadku kobiet) lub 60 (lat w przypadku mężczyzn).

Natomiast rolnik ze względu na to, że nie jest przedsiębiorcą w rozumieniu przepisów ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, nie powinien za zatrudnionego pracownika opłacać składki na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Podstawa prawna:

  • ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Czytaj więcej w Money.pl
Przelewanie wynagrodzenia na więcej niż jedno konto. Prawo czy obowiązek? Zasadą jest to, że wypłaty dokonuje się do rąk pracownika, a w innej formie - tylko za jego pisemną zgodą.
Bezrobocie w kraju coraz większe. Jest raport NBP Już wiadomo jak Polska wypada na tle innych krajów UE, a także w których sektorach jest najtrudniej o pracę.
Składki na organizacje przedsiębiorców a koszty Nie w każdym przypadku składki wpłacone na organizacje zrzeszające przedsiębiorców można zaliczyć do kosztów podatkowych.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)