Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Rośnie ZUS, maleje zdrowotne

Przez kolejne trzy miesiące przedsiębiorcy zapłacą nieco więcej na ubezpieczenie społecznie. Wzrost składek na ZUS złagodzi obniżka składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Podziel się
Dodaj komentarz

Minimalna podstawa wymiaru składek dla przedsiębiorców zmienia się po opublikowaniu przez GUS informacji o wynagrodzeniach z poprzedniego kwartału. Wraz ze zmianą płac nowe wartości przyjmują minimalne podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

Znane są już dane za I kwartał 2005 roku. Poniżej prezentujemy dokładne dane.

Ubezpieczenia społeczne

11 maja br. prezes GUS wydał komunikat informujący o wysokości przeciętnego wynagrodzenia w pierwszym kwartale 2005 r. Wyniosło ono w tym okresie 2 415,45 zł.

W ślad za tym ogłoszeniem zmianie uległa minimalna podstawa wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne dla osób prowadzących działalność gospodarczą i osób z nimi współpracujących (60 proc. x 2 415,45).

Od 1 czerwca podstawa ta wyniesie: 1 449,27 zł, a minimalne składki na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy w czerwcu, lipcu i sierpniu br. wyniosą:

Rodzaj ubezpieczenia Składka Kwota
Emerytalne 19,52% 282,90 zł
Rentowe 13% 188,41 zł
Chorobowe 2,45% 35,51 zł
Wypadkowe 1,93%* 27,97 zł
Fundusz pracy 2,45% 35,51 zł
  • Dla płatnika składek zgłaszającego do ubezpieczenia wypadkowego nie więcej niż 9 ubezpieczonych

Od 1 stycznia 2003 r. płatnicy składek samodzielnie ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe - na podstawie ustawy z dnia 30 października 2002 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych (Dz.U. Nr 199, poz. 1673 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń chorobowych i ich skutków (Dz.U. nr 200, poz. 1692 z późń. zm.).

Pracodawcy, do których stosuje się przepisy ustawy z dnia 29 grudnia 1993 r. o ochronie roszczeń pracowniczych w razie niewypłacalności pracodawcy (Dz.U. 2002 nr 9, poz. 85 z późn. zm. opłacają dodatkowo składkę na Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych w wysokości 0,15 proc.

Ubezpieczenie zdrowotne

Po raz pierwszy od roku spadła wysokość minimalnej składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej przez osoby prowadzące działalność gospodarczą.

Zgodnie z art. 81 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. Nr 210, poz. 2135) podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne osób prowadzących działalność pozarolniczą lub osób z nimi współpracujących stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa jednak niż 75 proc. przeciętnego wynagrodzenia. Składka w nowej wysokości obowiązuje od trzeciego miesiąca następnego kwartału.

Za przeciętne wynagrodzenie ustawa uznaje przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw z poprzedniego kwartału, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszane przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski".

Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa GUS z dnia 15 kwietnia br. w sprawie przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku, w pierwszym kwartale 2005 wynagrodzenie to wynosiło 2 425,24 zł.

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla przedsiębiorców na okres czerwiec-sierpień 2005 wyniesie:

1818,93 zł (75 proc. x 2 425,24 zł).

Natomiast składka na ubezpieczenie zdrowotne wyniesie:

154,61 zł ( 8,5 % x 1 818,93).

Tagi: zus, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz