Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
płace
15.10.2009 09:00

Rozliczanie pensji praktykanta

Według nowych przepisów o praktykach absolwenckich kosztem jest jedynie wypłacone świadczenie.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Martin Pettitt/CC/Flickr)

*Nowe przepisy dotyczące praktyk absolwenckich zakładają, że absolwenci przyjmowani na praktykę mogą otrzymywać świadczenia z tego tytułu. *

Czy świadczenia te będą stanowiły koszty podatkowe dla podmiotu je wypłacającego?

Tak, z tym, że będą mogły być zaliczone do kosztów podatkowych na zasadach dotyczących m.in. świadczeń z działalności wykonywanej osobiście.

Należy pamiętać, że za koszty uzyskania przychodów nie uważa się niewypłaconych, niedokonanych lub niepostawionych do dyspozycji:

  • wypłat,
  • świadczeń
  • oraz innych należności z tytułu wynagrodzeń ze stosunku pracy, działalności wykonywanej osobiście, o której mowa w art. 13 pkt 2 i 4-9 updof, praw majątkowych z art. 18 updof,
  • zasiłków pieniężnych z ubezpieczenia społecznego wypłacanych przez zakład pracy,
  • świadczeń pieniężnych z tytułu odbywania praktyk absolwenckich (art. 23 ust. 1 pkt 55 updof i odpowiednio art. 16 ust. 1 pkt 57 updop).

Oznacza to, że wymienione świadczenia będą stanowiły koszty podatkowe dla podmiotu je świadczącego pod warunkiem ich wypłaty, dokonania albo postawienia do dyspozycji.

Przepisy te ustanawiają zatem kasową metodę zaliczania tych wydatków do kosztów uzyskania przychodów.

Podstawa prawna

  • - Art. 23 ust. 1 pkt 55 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).
  • - Art. 16 ust. 1 pkt 57 ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz.U. z 2000 r. nr 54, poz. 654 ze zm.).
  • Praktykant tylko ze specjalną umową

Autor jest specjalistą w zakresie prawa gospodarczego

Tagi: płace, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz