Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Składka rentowa znowu w dół

0
Podziel się:

Składka na ubezpieczenie rentowe zmalała w sumie o cztery punkty procentowe.

Składka rentowa znowu w dół

*Obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe zostało zrealizowane w 2 etapach. *

W okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. **stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosiła 10% podstawy wymiaru. Natomiast od 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych wynosi 6% podstawy wymiaru.

ZOBACZ TAKŻE:
Nowe prawo w nowym rokuW przypadku niektórych grup ubezpieczonych składka na ubezpieczenia rentowe współfinansowana jest przez płatnika i ubezpieczonego. Składkę na ubezpieczenia rentowe w wysokości 1,5% podstawy wymiaru finansują z własnych środków ubezpieczeni, natomiast składkę w wysokości 4,5% podstawy wymiaru finansują z własnych środków płatnicy składek.

W przypadku pracowników oznacza to obniżenie stopy procentowej składki na ubezpieczenia rentowe finansowanej z własnych środków o 2% - z 3,5% na 1,5% podstawy wymiaru. Również pracodawcy od 1 stycznia br. płacą z własnych środków mniej o 2% - bowiem składkę obniżono z 6,5% na 4,5% podstawy wymiaru.

| Zasada współfinansowania składek dotyczy: |
| --- |
| * pracowników, * osób wykonujących pracę nakładczą, * członków spółdzielni, * zleceniobiorców, * posłów i senatorów, * stypendystów sportowych, * pobierających stypendium słuchaczy Krajowej Szkoły Administracji Publicznej, * osób wykonujących pracę na podstawie skierowania do pracy, w czasie odbywania kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, * osób współpracujących ze zleceniobiorcami, * funkcjonariuszy Służby Celnej, * poborowych odbywających służbę zastępczą, * osób pobierających świadczenie szkoleniowe po ustaniu zatrudnienia. |

Przykład

Zleceniobiorca podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Od 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe wynosi 6% podstawy wymiaru. W przypadku zleceniobiorcy składkę na ubezpieczenia rentowe:

  • w wysokości 1,5% podstawy wymiaru finansuje z własnych środków zleceniobiorca,
    • w wysokości 4,5% podstawy wymiaru finansuje z własnych środków zleceniodawca.

Nie zmieniły się natomiast zasady finansowania składki na ubezpieczenia rentowe w przypadku pozostałych ubezpieczonych. W zależności od tytułu ubezpieczenia składkę na ubezpieczenia rentowe może finansować np. w całości osoba ubezpieczona, płatnik składek lub budżet państwa.

Przykład 1

Pani Małgorzata jest zatrudniona przez swojego męża jako osoba współpracująca przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej.

Od 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe opłacanej za panią Małgorzatę wynosi 6% podstawy wymiaru. W związku z tym, że od 1 stycznia 2008 r. nie zmieniły się zasady finansowania składki na ubezpieczenia rentowe dla osób współpracujących przy prowadzeniu pozarolniczej działalności gospodarczej, to składkę finansuje w całości z własnych środków płatnik składek, czyli osoba prowadząca pozarolniczą działalność gospodarczą.

Przykład 2

W zakładzie pracy 4 osoby przebywają na urlopach macierzyńskich. Stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych, w tym dla osób pobierających zasiłek macierzyński, od_ 1 stycznia 2008 r . _wynosi 6% podstawy wymiaru.

Od 1 stycznia 2008 r. nie zmieniły się zasady finansowania składki na ubezpieczenia rentowe dla osób pobierających zasiłek macierzyński. Składki m.in. na ubezpieczenia rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

Stopa procentowa składki w nowej wysokości powinna być stosowana począwszy od składek należnych za styczeń 2008 r. (tj. od podstaw wymiaru wykazanych w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc).

W przypadku pracowników podstawę wymiaru składek stanowi przychód w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych z tytułu zatrudnienia w ramach stosunku pracy.

Przychodami są otrzymane lub pozostawione do dyspozycji podatnika pieniądze i wartości pieniężne oraz wartość otrzymanych świadczeń w naturze i innych nieodpłatnych świadczeń.

Dla każdego ubezpieczonego, dla którego podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi przychód, płatnik składek w imiennym raporcie miesięcznym sporządzonym za tego ubezpieczonego oraz w deklaracji rozliczeniowej powinien uwzględnić należne składki na ubezpieczenia społeczne od wszystkich wypłat stanowiących podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, *dokonanych lub postawionych do dyspozycji ubezpieczonego *od 1. do ostatniego dnia miesiąca kalendarzowego, którego dotyczą raport i deklaracja.

Przykład

Wynagrodzenia w zakładzie pracy wypłacane są z dołu, do 10. dnia następnego miesiąca. Pensję za grudzień 2007 r. pracownicy otrzymają 7 stycznia 2008 r. Od 1 stycznia 2008 r. stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych, w tym pracowników, wynosi 6% podstawy wymiaru, a zatem od wynagrodzeń za grudzień 2007 r., wypłaconych w styczniu 2008 r., należy naliczyć składkę na ubezpieczenia rentowe w nowej wysokości.

Składkę w wysokości 1,5% podstawy wymiaru sfinansują z własnych środków ubezpieczeni - pracownicy, natomiast składkę w wysokości 4,5% podstawy wymiaru sfinansuje z własnych środków płatnik składek - pracodawca.

Wypłaty te powinny zostać wykazane w deklaracji rozliczeniowej i imiennych raportach miesięcznych, składanych za styczeń 2008 r.

Przy rozliczaniu składek na ubezpieczenia rentowe w dokumentach rozliczeniowych składanych za grudzień 2007 r. powinna zostać zastosowana stopa procentowa obowiązująca do 31 grudnia 2007 r.

Przykład

*Nagrody za IV kwartał 2007 r. zostały wypłacone 28 grudnia 2007 r. *Stopa procentowa składki na ubezpieczenia rentowe dla wszystkich ubezpieczonych w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2007 r. wynosiła 10% podstawy wymiaru składek i taka stopa procentowa powinna zostać zastosowana do naliczenia składki od wypłaconych nagród.

Podstawa prawna:

  • art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.)
wiadomości
porady
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)