Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
urlop wychowawczy
16.07.2009 12:13

Składki na urlopie wychowawczym

Jak naliczyć ZUS, gdy pracownica przebywała najpierw na urlopie wychowawczym, a potem na wypoczynkowym?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dreamstime)

*Za miesiąc, w którym pracownica przez jego część przebywała na urlopie wypoczynkowym, a przez część na urlopie wychowawczym, składki na ubezpieczenia społeczne wyliczyć należy odrębnie od przychodów ze stosunku pracy (tu wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego) oraz odrębnie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. *

Przechodząc na urlop wychowawczy, pracownica uzyskuje tytuł ubezpieczeń _ przebywanie na urlopie wychowawczym. _Co prawda, w dalszym ciągu jest zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik, ale z tytułu pracowniczego ma wykazywaną na raportach przerwę w opłacaniu składek. Natomiast z tytułu urlopu wychowawczego z innym kodem tytułu niż pracowniczy ma wykazywane składki emerytalne rentowe i zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Składki finansowane z budżetu państwa z tytułu urlopu wychowawczego wykazuje się tylko tym osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych składek z tytułu urlopu wychowawczego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to jednak podstawa za cały miesiąc. W razie gdy urlop wychowawczy rozpoczął się lub skończył w trakcie miesiąca miesięczną podstawę do składek emerytalno-rentowych zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc przez liczbę dni miesiąca i mnożąc przez liczbę dni trwania urlopu wychowawczego.

Podstawa wymiaru do składki zdrowotnej z tytułu urlopu wychowawczego bez względu na długość trwania urlopu jest stała - nie zmniejsza się jeżeli urlop nie trwał cały miesiąc.

_ _

Podstawa prawna:

? art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 8, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: urlop wychowawczy, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz