Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Składki na urlopie wychowawczym

Składki na urlopie wychowawczym

Fot. Dreamstime

Za miesiąc, w którym pracownica przez jego część przebywała na urlopie wypoczynkowym, a przez część na urlopie wychowawczym, składki na ubezpieczenia społeczne wyliczyć należy odrębnie od przychodów ze stosunku pracy (tu wynagrodzenie za czas urlopu wypoczynkowego) oraz odrębnie z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym.

Przechodząc na urlop wychowawczy, pracownica uzyskuje tytuł ubezpieczeń przebywanie na urlopie wychowawczym. Co prawda, w dalszym ciągu jest zgłoszona do ubezpieczeń jako pracownik, ale z tytułu pracowniczego ma wykazywaną na raportach przerwę w opłacaniu składek. Natomiast z tytułu urlopu wychowawczego z innym kodem tytułu niż pracowniczy ma wykazywane składki emerytalne rentowe i zdrowotne finansowane z budżetu państwa.

Składki finansowane z budżetu państwa z tytułu urlopu wychowawczego wykazuje się tylko tym osobom, które nie mają ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie mają innych tytułów rodzących obowiązek ubezpieczeń społecznych.

Podstawę wymiaru składek emerytalno-rentowych składek z tytułu urlopu wychowawczego stanowi kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę. Jest to jednak podstawa za cały miesiąc. W razie gdy urlop wychowawczy rozpoczął się lub skończył w trakcie miesiąca miesięczną podstawę do składek emerytalno-rentowych zmniejsza się proporcjonalnie dzieląc przez liczbę dni miesiąca i mnożąc przez liczbę dni trwania urlopu wychowawczego.

Podstawa wymiaru do składki zdrowotnej z tytułu urlopu wychowawczego bez względu na długość trwania urlopu jest stała - nie zmniejsza się jeżeli urlop nie trwał cały miesiąc.

Podstawa prawna:

?        art. 6 ust. 1 pkt 1, art. 16 ust. 8, art. 22 ust. 1 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.).


Autorka jest specjalistką w zakresie ubezpieczeń społecznych

 

Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie
wiola@wp.pl
78.88.101.* 2013-02-15 18:12
Czy to pracodawca odprowadza składki w czasie trwania urlopu wychowawczego
farma
178.235.51.* 2012-02-15 12:52
Jakie obowiązki wobec ZUS ma pracodawca, którego pracownica przebywa na urlopie wychowawczym.
ricziusia
46.113.165.* 2011-12-04 18:25
a mnie interesuje obliczanie składek na macierzyńskim?właśnie dostałam zestawienie z ZUS i tak mnie zastanawia sprawa pewna ponieważ poszłam na w/w urlop z dniem 24 lipca 2010 roku a składkę mam dopiero pobraną od sierpnia..dlaczego?To jest pierwsze moje pytanie. Drugie brzmi czemu pobrana składka w sierpniu różni się od pożniejszych składek i to o ponad 200zł??czy ktoś mi może podpowiedzieć o co tu chodzi?
Zobacz więcej komentarzy (13)