Notowania

składki zus
11.12.2012 11:17

Składki ZUS 2013. O ile pójdą w górę?

Z podwyżką składek ZUS przedsiębiorcy muszą liczyć się co roku, ze względu na wzrost kilku wskaźników.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Dmitriy Shironosov/Dreamstime.com)

W przyszłym roku składki ZUS prowadzących działalność gospodarczą wzrosną przynajmniej o 5,3 proc. - tyle prawdopodobnie wyniesie podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy. Oznacza to wzrost miesięcznego obciążenia z tego tytułu z obecnych 726,71 zł, do 765,25 zł, czyli o prawie 39 złotych. W styczniu dowiemy się także, o ile wzrośnie składka zdrowotna.

Z podwyżką składek ZUS przedsiębiorcy muszą liczyć się co roku, ze względu na wzrost wskaźników – prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, które wpływa na wysokość składki na ubezpieczenia społeczne, a także przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. danego roku, od którego zależy kwota składki ubezpieczenia zdrowotnego.

W 2012 r., oprócz podwyżki wynikającej ze wzrostu powyższych wskaźników, dodatkowo miały miejsce procentowa podwyżka składki rentowej (efekt ubiegłorocznego expose premiera) oraz składki wypadkowej (w związku z rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14 marca 2012 r., zmieniającym rozporządzenie w sprawie różnicowania stopy procentowej składki na ubezpieczenie społeczne z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych w zależności od zagrożeń zawodowych i ich skutków).

Wysokość prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto, na podstawie którego oblicza się podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne, jest zapisana w projekcie ustawy budżetowej na 2013 r. i wynosi 3 713 złotych. Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne stanowi 60 proc. tego wynagrodzenia, a zatem – zakładając że do momentu uchwalenia ustawy budżetowej nie nastąpią w tym punkcie zmiany – wynosiłaby w 2013 r. 2 227,80 zł.

Tym samym byłaby wyższa od obowiązującej w 2012 r. o 112 zł (wzrost z 2 115,60 zł). W efekcie składki na ubezpieczenia społeczne (wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym) oraz na Fundusz Pracy wzrosłyby w 2013 r. w przypadku jednoosobowej działalności o 38,54 zł miesięcznie (z obecnych 726,71 zł do 765,25 zł), co oznacza, że byłyby wyższe o 5,3 proc..

Minimalne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne przedsiębiorców (ZUS zwykły)

Rodzaj ubezpieczenia (proc. podstawy wymiaru) Aktualne składki (podstawa wymiaru 2 115,60 zł) Składki w 2013 r. (podstawa wymiaru 2 227,80 zł)
Emerytalne (19,52 proc.) 412,97 zł 434,87 zł
Rentowe (8 proc.) 169,25 zł 178,22 zł
Chorobowe (2,45 proc., składka dobrowolna) 51,83 zł 54,58 zł
Wypadkowe (1,93 proc.*) 40,83 zł 43 zł
Fundusz Pracy (2,45 proc.) 51,83 zł 54,58 zł
Razem 726,71 zł 765,25 zł
  • dla firm, które w 2011 r. zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

Podwyżka składek na ubezpieczenia społeczne nie ominie także rozpoczynających działalność, którzy przez dwa lata od startu w biznesie mają prawo do niższych składek ZUS. W ich jednak przypadku na wzrost miesięcznych obciążeń z tego tytułu ma wpływ podwyżka płacy minimalnej z 1500 zł do 1600 zł, która została już przyjęta przez rząd (pisaliśmy na ten temat w analizie „Od stycznia rosną płaca minimalna i składki ZUS” z dn. 14.09.2012 r.).

Oznacza to, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne rozpoczynających działalność wzrasta z obecnych 450 zł do 480 zł (30 proc. minimalnego wynagrodzenia). Tym samym składki wzrosną ze 143,56 zł do 153,12 zł miesięcznie (z dobrowolną składką chorobową i bez Funduszu Pracy, którego nie trzeba płacić w przypadku preferencyjnego ZUS).

*Minimalne miesięczne składki na ubezpieczenia społeczne (tzw. ZUS preferencyjny) przedsiębiorców rozpoczynających działalność *

Rodzaj ubezpieczenia ( proc. podstawy wymiaru) Aktualne składki (podstawa wymiaru 450 zł) Składki w 2013 r. (podstawa wymiaru 480 zł)
Emerytalne (19,52 proc.) 87,84 zł 93,70 zł
Rentowe (8 proc.) 36 zł 38,40 zł
Chorobowe (2,45 proc., składka dobrowolna) 11,03 zł 11,76 zł
Wypadkowe (1,93 proc.*) 8,69 zł 9,26 zł
Razem 143,56 zł 153,12 zł
  • dla firm, które w 2011 r. zgłosiły do ubezpieczenia wypadkowego przeciętnie miesięcznie nie więcej niż 9 osób)

Wzrostu składki na ubezpieczenie zdrowotne, takiej samej i w przypadku zwykłego ZUS, i przy ZUS preferencyjnym, nie można jeszcze oszacować - dane dotyczące przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw z IV kw. 2012 r., według którego wylicza się podstawę wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne, zostaną opublikowane przez Główny Urząd Statystyczny nie wcześniej niż w połowie stycznia następnego roku.

Czytaj więcej w Money.pl
Składki ZUS zaliczysz do kosztów dopiero po ich zapłaceniu Składki ZUS z zasady stanowią koszt działalności pracodawcy, zleceniodawcy czy też samego przedsiębiorcy i osób z nim współpracujących.
Przedsiębiorcy przestaną płacić składki ZUS? Ruch Palikota złożył w Sejmie projekt nowelizacji ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.
Tagi: składki zus, zus, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz