Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Składki ZUS w radzie nadzorczej - jak je naliczać?

0
Podziel się

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej powstaje w dniu powołania na członka rady.

Składki ZUS w radzie nadzorczej - jak je naliczać?
bErlkJcl

*Obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego podlegają wyłącznie członkowie rad nadzorczych posiadający miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. *

Obowiązek opłacania składki zdrowotnej powstaje z dniem powołania na członka rady nadzorczej, a wygasa w dniu zaprzestania pełnienia tej funkcji. Warto przy tym pamiętać, że powołanie na członka rady nadzorczej nie rodzi obowiązku ubezpieczeń społecznych, może być jedynie tytułem do obowiązkowego ubezpieczenia zdrowotnego.

Członków rady nadzorczej zgłasza na formularzu ZUS ZZA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 xx do ubezpieczenia zdrowotnego podmiot, w którym działa rada nadzorcza. Podstawą wymiaru składek jest kwota przychodu w rozumieniu przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymywanego z tytułu pełnionej funkcji.

bErlkJcn

Jeżeli w danym miesiącu członek rady nadzorczej uzyskał przychody z racji pełnionej funkcji, wówczas w raporcie ZUS RZA wykazane zostaną podstawa wymiaru i kwota składki większa od zera.

Natomiast za miesiące, w których członek rady nadzorczej z racji pełnionej funkcji nie uzyskał żadnego przychodu, należy złożyć raport ZUS RZA _ zerowy _.

Kwoty składek na ubezpieczenie zdrowotne wykazane na raporcie ZUS RZA z kodem tytułu ubezpieczenia 22 40 xx podlegają zliczeniu w deklaracji ZUS DRA w polu 01 blok VII (zestawienie należnych składek na ubezpieczenie zdrowotne).

bErlkJct
bErlkJcO
wiadomości
porady
KOMENTARZE
(0)