Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Student wykonujący umowę zlecenia

Student wykonujący umowę zlecenia

Fot. PAP/Mirosław Trembecki

Student, który nie ukończył 26 lat, jest dodatkowo zatrudniony na podstawie umowy zlecenia.

Czy z umowy zlecenia podlega ubezpieczeniom, czy uzyskiwany przychód ma wpływ na ewentualne zmniejszenie renty?

Student, który nie ukończył 26 lat z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie podlega w tej sytuacji ubezpieczeniom społecznym. Przychód uzyskiwany z umowy zlecenia ma wpływ na zmniejszenie lub zawieszenie renty.

Składki z tytułu umowy zlecenia

Obowiązkiem ubezpieczeń społecznych i zdrowotnego z umowy zlecenia nie są objęci studenci, którzy nie ukończyli 26 lat. Wobec tego za studenta zleceniobiorcę nie należy opłacać składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Zasada ta ma zastosowanie również do studentów (zleceniobiorców), którzy pobierają rentę rodzinną.

Zawieszenie prawa do renty rodzinnej

Prawo do emerytury lub renty ulega zawieszeniu lub świadczenia te podlegają zmniejszeniu w razie osiągania przychodu z tytułu działalności podlegającej obowiązkowi ubezpieczenia społecznego. Działalnością tą jest zatrudnienie, służba lub inna działalność zarobkowa albo prowadzenie pozarolniczej działalności gospodarczej oraz działalność wykonywana za granicą. Oznacza to, że przychód uzyskiwany z umowy zlecenia ma wpływ na ewentualne zmniejszenie lub zawieszenie renty.

Podstawa prawna:
o art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007r. nr 11, poz.74 ze zm.),
o art. 104 ust. 1 ustawy z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z FUS (Dz.U. nr 162, poz. 1118 ze zm.).


Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie
2012-06-09 09:25 10-sięciotysiącznik na forum
Zarzut bezpodstawny- nie jest to żaden błąd- bo;
- wspomniano o tym zawieszaniu/zmniejszeniu świadczenia,
- wskazano konkretny artykuł ustawy emerytalnej, który warunki te precyzuje,
- podawanie konkretnych kwot progów mijałoby się z celem w świetle tego, że co 3 miesiące się zmieniają- utrata aktualności artykułu,
- artykuł jest w dziale 'kadrowym' dotyczącym więc składek i podatków, zleceniodawca jako płatnik nie bierze udziału (ani nie ma wpływu) w procedurze zawieszania świadczenia ZUS. Ważny z punktu widzenia kadr jest jedynie sam status rencisty, bo wpływa to na kod tytułu ubezpieczenia w formularzach ZUS.
Choćby dlatego, że ów rencista może mieć 7 równoczesnych zleceń.
stokholm
37.31.52.* 2012-06-08 01:13
Artykuł wprowadza w błąd. Nie napisano o progach przychodu, które powodują zmniejszenie renty lub jej zawieszenie.
W razie osiągnięcia przychodu w kwocie przekraczającej 70% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy nie wyżej jednak niż 130% tej kwoty, świadczenie ulega zmniejszeniu o kwotę przekroczenia. Prawo do renty rodzinnej ulega zawieszeniu w razie osiągania przychodu w kwocie wyższej niż 130% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za kwartał kalendarzowy. Przeciętne miesięczne wynagrodzenie za I kwartał 2012 r. wynosi 3646, 09 zł brutto.
grzegg
89.187.232.* 2009-03-12 00:09
bedac studentem wykonywalem 2 prace na umowe zlecenie; w jednej pobrano skladki na ubezpieczenie zdrowotne i spoleczne a w drugiej nie. czy jest to blad i musze dostac jakas korekte od zleceniodawcy aby prawidlowo sie z tego rozliczyc???
Zobacz więcej komentarzy (5)