Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Szanuj mienie pracodawcy albo płać

0
Podziel się:

Zalałeś firmowego laptopa? A może przez nieuwagę uszkodziłeś kserokopiarkę? Uważaj, bo takie wpadki mogą mocno uderzyć po kieszeni.

Szanuj mienie pracodawcy albo płać
(deliormanli/iStockphoto)

Pracownik, który wyrządzi szkodę swojemu pracodawcy musi liczyć się z - czasem bolesnymi - konsekwencjami. Czy można się przed nimi jakoś zabezpieczyć?

W pracy jak w życiu - czasem zdarzają się nieprzewidziane sytuacje. Chwila roztargnienia może naruszyć mienie należące do pracodawcy a samego pracownika postawić w niezręcznej sytuacji. Zdarzenia tego typu przewidział Kodeks Pracy, który nie pozostawia żadnych wątpliwości: jeśli pracownik na skutek niewykonania lub nienależytego wykonania swoich obowiązków ze swojej winy wyrządzi pracodawcy szkodę, to ponosi za to odpowiedzialność materialną.

Kara** wysoka jak 3 **pensje

Jak wysoką karę może ponieść pracownik? W tym punkcie kodeks zabezpiecza interesy zatrudnionego. Otóż jeżeli pracownik naruszył mienie pracodawcy nieumyślnie, to w myśl artykułu 199 Kodeksu Pracy nie zapłaci on odszkodowania większego niż 3-miesięczne wynagrodzenie. Inaczej jest w przypadku gdy zatrudniony dopuścił się naruszenia umyślnie - wówczas jest on zobowiązany do naprawienia szkody w pełnej jej wysokości.

Oczywiście to na pracodawcy ciąży obowiązek uzasadnienia zarówno odpowiedzialności pracownika,jak i wysokości powstałej szkody. Innymi słowy to pracodawca musi udowodnić, że pracownik wyrządził szkodę mieniu. Warto pamiętać też, że pracownik nie ponosi odpowiedzialności za szkodę w takim zakresie w jakim pracodawca lub ktoś inny przyczynił się do jej powstania.

- *_ W __ __ środowisku __ __ IT __ __ praca __ __ ze __ __ sprzętem __ __ i __ __ nowoczesnym __ __ oprogramowaniem __ __ to __ __ codzienność, __ __ a __ __ troska __ __ o __ __ wyposażenie __ __ leży __ __ w __ __ gestii __ __ tak __ __ kierownictwa, __ __ jak __ __ i __ __ załogi _ *- mówi Weronika Florkowska z firmy PrimeSoft Polska. *- *_ Warto _ _ pamiętać _ _ o _ _ tym, _ _ że _ _ dobre _ _ przeszkolenie _ _ pracowników _ _ pozwala _ _ znacznie _ _ obniżyć _ _ ryzyko _ _ uszkodzenia _ _ sprzętu _ - dodaje Florkowska. Jak widać w interesie samego szefa leży dobre przeszkolenie załogi. Co jeśli mimo tego dojdzie do zniszczenia mienia z winy np. kilku pracujących? Kodeks pracy mówi jasno: jeśli za wyrządzenie szkody odpowiada nie jeden, a kilku pracownik każdy z nich musi liczyć się z konsekwencjami - proporcjonalnie do popełnionego przewinienia.

Patrz,* co *podpisujesz

Warto pamiętać, że prawo nieco inaczej taktuję szkodę wyrządzoną mieniu, które zostało pracownikowi powierzone - chodzi tu np. strój roboczy, smartfon czy laptop. Za szkodę powstałą na mieniu tego typu pracownik odpowiada w pełnej jej wysokości. Kodeks Pracy w art. 124 paragraf 3 przewiduje, że jeżeli szkoda nastąpiła na skutek przyczyn niezależnych od zatrudnianego to nie ponosi on za nią odpowiedzialności. Stanie się tak zwłaszcza wtedy, kiedy pracodawca nie zapewnił warunków, które umożliwiłyby ochronę mienia firmy.

O sytuacjach kryzysowych warto pomyśleć zawczasu. Interesy pracodawcy i pracownika można zabezpieczyć też w specjalnej umowie towarzyszącej powierzeniu rzeczy. To nie koniec. - _ Przy _ _ udostępnianiu _ _ zatrudnionym _ _ samochodów _ _ dodatkowo _ _ można _ _ poprosić _ _ pracowników _ _ o _ _ podpisanie _ _ tzw. _ _ car _ _ policy _ _- mówi Dawid Nowicki z Flotis.pl. - _ To _ _ dokument _ _ regulujący _ _ zasady _ _ korzystania _ _ z _ _ pojazdu, _ _ który _ _ może _ _ określać _ _ też _ _ zakres _ _ odpowiedzialności _ _ obu _ __ stron _ - tłumaczy Nowicki.

Przed podpisaniem umowy czy dokumentu _ car policy _ należy dokładnie zapoznać się z ich treścią i pamiętać o niej podczas użytkowania pojazdu. Pomoże to uniknąć przykrych niespodzianek i cieszyć się powierzonym sprzętem.

Czytaj więcej w Money.pl
Ważny wyrok dotyczący bonów od firmy Bony dla pracowników są oskładkowane, jeżeli pracodawca przyznaje je z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Od tych imprez trzeba płacić podatek? Czy koszty zakwaterowania, wyżywienia, dojazdu oraz inne poniesione przez pracodawcę w celu organizacji imprezy szkoleniowo-integracyjnej są dla pracowników przychodem z nieodpłatnego świadczenia?
Co pracownik uruchamia na firmowym komputerze? Niemal 60 proc. firm nie kontroluje aplikacji uruchamianych przez podwładnych.
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.
KOMENTARZE
(0)