Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
wiadomości
03.10.2007 08:22

Szczepienie ochronne to przychód pracownika

Czy od kwoty zakupionej szczepionki należy naliczyć składki i podatek, a jeśli tak, to jaką przyjąć kwotę?

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP / ITAR-TASS)

Ośrodek pomocy społecznej zatrudnia opiekunki, które sprawują usługi opiekuńcze u osób chorych i starszych. Osoby te chorują na choroby zakaźne, w związku z czym ośrodek zaszczepił opiekunki przeciwko żółtaczce.

Czy od kwoty zakupionej szczepionki należy naliczyć składki i podatek, a jeśli tak, to jaką przyjąć kwotę, jeśli koszt jednej szczepionki wynosił 30 zł?

_ _

Tak.Świadczenie rzeczowe w postaci szczepienia ochronnego *stanowi przychód ze stosunku pracy *i jako takie powinno być oskładkowane oraz opodatkowane.

Po spełnieniu określonych warunków może być jednak wyłączone z podstawy składek.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne oraz zdrowotne pracowników stanowi przychód w rozumieniu przepisów podatkowych, osiągany ze stosunku pracy.

ZOBACZ TAKŻE:
Kiedy pensja bez ZUSDo przychodu tego zaliczamy wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartość pieniężną świadczeń w naturze, bądź ich ekwiwalenty, bez względu na źródło finansowania. Ustawa podatkowa wymienia tu m.in. świadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, a także inne nieodpłatne lub częściowo odpłatne świadczenia.

Niewątpliwie szczepienie ochronne przeciwko żółtaczce nabyte przez Ośrodek Pomocy Społecznej należy uznać za świadczenie rzeczowe i jako takie powinno być uwzględnione przy naliczaniu składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, jak również zaliczki na podatek dochodowy.

W związku z tym, że przedmiotem świadczenia są rzeczy lub usługi zakupione przez pracodawcę, do wyliczeń przyjmujemy koszt zakupu szczepionki, czyli wspomniane 30 zł.

Szczepienie ochronne mogłoby być wyłączone z podstawy wymiaru składek (ale nie podatku), jeżeli prawo do niego byłoby zapisane w układzie zbiorowym pracy, regulaminie wynagradzania albo innych przepisach o wynagradzaniu obowiązujących u danego pracodawcy i jednocześnie pracownicy ponosiliby częściową za nie odpłatność.
Z pytania wynika jednak, że z taką sytuacją nie mamy tu do czynienia, dlatego też koszt zakupu szczepionki należy zsumować z pozostałymi przychodami z danego miesiąca i oskładkować.

Podstawa prawna:

1. art. 18 ust. 1, art. 20 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
2. art. 81 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.),
3. § 2 ust. 1 pkt 26, § 3 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.),
4. art. 12 ust. 1, art. 11 ust. 2-2b ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2000 r. nr 14, poz. 176 ze zm.).

Tagi: wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz