Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zus
09.12.2009 09:06

Ubezpieczenie rodziny pracownika

Przy ubezpieczeniu zdrowotnym rodziny liczy się pokrewieństwo, a nie adres zamieszkania.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Prebranac/Dreamstime.com)

Jeśli pracownik podlegający pełnemu ubezpieczeniu ZUS chce objąć ubezpieczeniem zdrowotnym członka najbliższej rodziny, liczy się tylko pokrewieństwo. Nie jest ważny adres zameldowania.

Jak informuje portal e-prawnik.pl ustawa o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, nie odnosi się do miejsca zamieszkania ani zameldowania członka rodziny osoby podlegającej ubezpieczeniu zdrowotnemu.

Przesłanką zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia są wyłącznie więzi rodzinne miedzy danymi osobami, a także niepodleganie ubezpieczeniu zdrowotnemu z innego tytułu.

Dlatego zgodnie z prawem możliwa jest nawet sytuacja, w której pracownik zameldowany w miejscu A zgłasza do ubezpieczenia żonę zameldowaną w miejscu B, chociaż razem mieszkają w miejscu C.

Dla zgłoszenia członka rodziny do ubezpieczenia zdrowotnego właściwy jest *formularz ZCNA. *

W dawnym stanie prawnym (przed 1 lipca 2008 roku) istniał oddzielny formularz do zgłoszenia członka rodziny zamieszkującego z ubezpieczonym ZCZA oraz dla nie zamieszkującego z ubezpieczonym (ZCNA). Obecnie funkcjonuje jeden wspólny formularz ZCNA.

| Podstawa prawna: |
| --- |
| Szczegółowe zasady zgłoszenia określone są w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 24 czerwca 2008 r. w sprawie określenia wzorów zgłoszeń do ubezpieczeń społecznych i ubezpieczenia zdrowotnego, imiennych raportów miesięcznych i imiennych raportów miesięcznych korygujących, zgłoszeń płatnika, deklaracji rozliczeniowych i deklaracji rozliczeniowych korygujących oraz innych dokumentów (Dz.U. 2008.112.717). |

Tagi: zus, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
e-prawnik.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz