Notowania

Przejdź na
składki zus
29.09.2010 20:01

Ugoda sądowa z pracownikiem - co ze składkami ZUS?

Gdy pracownik domagał się zapłaty za godziny nadliczbowe - trzeba naliczyć ZUS od wypłaconej kwoty. Inaczej jest w przypadku odprawy.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Mikdam/Dreamstime)

*W przypadku należności pracowniczych dochodzonych na drodze sądowej znaczenie ma roszczenie, z jakim pracownik wystąpił do sądu. *

Pracownik domagał się wynagrodzenia za godziny nadliczbowe

Jeżeli przedmiotem roszczenia jest składnik wynagrodzenia stanowiący podstawę wymiaru składek (np. wynagrodzenie za godziny nadliczbowe), to od wynagrodzenia tego powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne zarówno w przypadku, gdy wynagrodzenie to będzie wypłacane na podstawie wyroku sądu, jak i zawartej pomiędzy stronami ugody, której przedmiotem będzie to roszczenie.

W takiej sytuacji od przychodu wypłacanego na podstawie zawartej ugody, która dotyczy składnika przychodu stanowiącego podstawę wymiaru składek, powinny być opłacone składki na ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne. Jeżeli przychód wypłacono w lipcu, to składki rozlicza sie w dokumentach rozliczeniowych składanych za ten miesiąc. Gdy wypłata jest dokonana na rzecz byłego pracownika, to rozliczenie należnych składek płatnik powinien dokonać w raporcie ZUS RCA z kodem 30 00 xx.

Pracownik domagał się odprawy w związku z rozwiązaniem stosunku pracy

Jeżeli natomiast pracownik wystąpił do pracodawcy z roszczeniem, które jest wyłączone ze składek na ubezpieczenia społeczne, np. odprawa w związku z rozwiązaniem stosunku pracy i przed sądem została zawarta ugoda to od takiej wypłaty składki na ubezpieczenia społeczne nie powinny być naliczane.

Podstawa prawna:

* § art. 18 ust. 1 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.),
* § § 2 ust.1 pkt 1-32 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 18 grudnia 1998 r. w sprawie szczegółowych zasad ustalania podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe (Dz.U. nr 161, poz. 1106 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/90/t21338.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/skladki;od;przyznanych;pracownikom;nagrod;jubileuszowych,87,0,644695.html) Składki od przyznanych pracownikom nagród jubileuszowych Zwolnione z ZUS są nagrody związane ze stażem pracy zatrudnionego, natomiast trzeba płacić składki od gratyfikacji z okazji jubileuszu firmy.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/4/t46852.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/podatki/artykul/zwrot;skladek;zus;trzeba;opodatkowac,244,0,585716.html) Zwrot składek ZUS trzeba opodatkować Nadpłatę należy doliczyć do pensji pracownika w miesiącu, w którym Zakład ją przekazał.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/187/t26811.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/skladki;zus;w;radzie;nadzorczej;-;jak;je;naliczac,171,0,529579.html) Składki ZUS w radzie nadzorczej - jak je naliczać? Obowiązek opłacania składki zdrowotnej powstaje w dniu powołania na członka rady.

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: składki zus, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz