Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
umowa o dzieło
14.02.2013 10:48

Umowa zlecenia i umowa o dzieło a składki ZUS

Płatnicy chętnie zawierają umowę o dzieło, gdyż nie jest ona samoistnym tytułem do objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Reporter Poland)

*Spółka zatrudnia na podstawie umowy o pracę pana Michała. W czerwcu dodatkowo zatrudnia go na umowę zlecenia, która jest realizowana w okresie od 11 do 14 czerwca. W czerwcu pan Michał otrzymuje wynagrodzenie z umowy o pracę w wysokości 2.000 zł oraz wynagrodzenie z umowy zlecenia w wysokości 300 zł. Jak w dokumentach do ZUS wykazać składki? *

Odpowiedź: W raporcie ZUS RCA składanym za czerwiec płatnik składki na ubezpieczenia społeczne powinien naliczyć od kwoty 2.300 zł, a składkę na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 1.984,67 zł (2.300 zł – 315,33 zł ), gdzie kwota 315,33 zł to składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków ubezpieczonego (2.300 zł x 13,71%).

W zakresie ubezpieczeń społecznych za pracownika oprócz osoby wykonującej pracę na podstawie stosunku pracy uważa się także osobę wykonującą umowę zlecenia lub umowę o dzieło albo inną umowę o świadczenie usług, do której zastosowanie mają przepisy dotyczące zlecenia. Umowa taka musi być jednak zawarta z pracodawcą, z którym pozostaje w stosunku prac, lub jeżeli w ramach takiej umowy wykonuje pracę na rzecz pracodawcy z którym pozostaje w stosunku pracy.

Płatnicy chętnie zawierają umowę o dzieło, gdyż nie jest ona samoistnym tytułem do objęcia danej osoby ubezpieczeniami społecznymi oraz ubezpieczeniem zdrowotnym. Oznacza to, że osoby wykonującej pracę na podstawie takiej umowy nie zgłasza się do ubezpieczeń i od wypłacanego jej wynagrodzenia nie są naliczane oraz opłacane żadne składki. Umowa ta nie powoduje konieczności opłacania składek na ubezpieczenia społeczne, a także ubezpieczenie zdrowotne, o ile nie zostanie zawarta z własnym pracownikiem lub nie będzie wykonywana na jego rzecz.

Przykład

Spółka zawiera umowę o dzieło z panem Janem. Przedmiotem umowy jest opracowanie projektu kampanii reklamowej. Spółka nie zgłasza go do żadnych ubezpieczeń i od wypłaconego mu z umowy o dzieło wynagrodzenia nie powinna naliczać żadnych składek.

Podstawa prawna

Tagi: umowa o dzieło, zus, wiadomości, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz