Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
urlop macierzyński
06.07.2009 16:48

Urlop macierzyński a składki

Osoba pobierająca zasiłek macierzyński podlega wyłącznie ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/picture-alliance)

*Osoba pobierająca zasiłek macierzyński, która nie ma ustalonego prawa do emerytury lub renty i nie posiada innego tytułu do ubezpieczeń społecznych, podlega wyłącznie ubezpieczeniom: emerytalnemu i rentowemu. *

Od zasiłku macierzyńskiego nie odprowadza się:

  • składki na ubezpieczenie chorobowe i wypadkowe (art. 11 ust. 1 i 2 oraz art. 12 ust. 2 ustawy systemowej),
  • składki na ubezpieczenie zdrowotne - osoba pobierająca zasiłek macierzyński przez cały okres pobierania zasiłku ma prawo do świadczeń z ubezpieczenia zdrowotnego (art. 67 ust. 6 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych).

Za osobę pobierającą zasiłek macierzyński, podlegającą z tego tytułu ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym, której zasiłek wypłaca płatnik składek, należy sporządzić:

  • ZUS RSA z właściwym kodem tytułu ubezpieczenia np. dla osoby zatrudnionej na podstawie umowy o pracę (01 10 x x) oraz z kodem świadczenia/przerwy 311,
  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 x x.

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński albo zasiłek w wysokości zasiłku macierzyńskiego stanowi kwota tego zasiłku (kwota zasiłku przed potrąceniem zaliczki na podatek) - art. 18 pkt. 6 ustawy systemowej.

Podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinna być wykazana w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w bloku III.B w polu 04. Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe powinny być odpowiednio wykazywane w imiennym raporcie miesięcznym ZUS RCA w bloku III.B:

  • w polu 11 (kwota składki na ubezpieczenie emerytalne finansowana przez płatnika)
  • w polu 12 (kwota składki na ubezpieczenia rentowe finansowana przez płatnika).

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zsumowane z raportów ZUS RCA powinny zostać wykazane w deklaracji rozliczeniowej ZUS DRA w bloku IV w polach 10, 11 oraz 12 (składki finansowane przez budżet państwa).

Składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe osób pobierających zasiłek macierzyński obliczają płatnicy, a finansuje w całości budżet państwa za pośrednictwem ZUS (art. 16 ust. 8 ustawy systemowej). Płatnik składek wykazuje tylko należne składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe w dokumentach rozliczeniowych sporządzanych za osobę pobierającą zasiłek macierzyński, ale nie dokonuje wpłaty tych składek do ZUS.

| Podstawa prawna: |
| --- |
| - ustawa z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.), - ustawa z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. nr 210, poz. 2135 ze zm.), - ustawa z 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2004 r. nr 39, poz. 353 ze zm.). |

Autor jest specjalistą w zakresie wynagrodzeń.

Tagi: urlop macierzyński, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, podatki, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz