Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
zus
10.07.2008 14:23

Urodzenie dziecka na wychowawczym a ZUS

Jak rozliczyć składki ZUS i zdrowotne za pracownicę, która urodziła dziecko w trakcie urlopu wychowawczego?

Podziel się
Dodaj komentarz
(Bartosz Chochołowski)

_ *Pytanie: * _

_ Nasza pracownica urodziła dziecko 12 lipca br. w trakcie przebywania na urlopie wychowawczym. Rozliczałam za nią składki na ubezpieczenia z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym. Jak mam rozliczyć składki za lipiec br.? I co ze świadczeniami opieki zdrowotnej dla pracownicy w okresie urlopu macierzyńskiego, jeśli nie będziemy płacić za nią składki na ubezpieczenie zdrowotne? _

Od dnia porodu pracownica będzie podlegała ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego, pod warunkiem że będzie nadal spełniać warunki do podlegania tym ubezpieczeniom.

Oznacza to, że pracownica powinna złożyć nowe oświadczenie o tym, że nie ma innego tytułu do ubezpieczeń ani nie ma ustalonych uprawnień do emerytury ani renty.

Mimo że pobieranie zasiłku macierzyńskiego nie jest tytułem do ubezpieczenia zdrowotnego, to w okresie pobierania tego zasiłku pracownica zachowuje prawo do świadczeń opieki zdrowotnej.

Składki za lipiec br. należy rozliczyć w dwóch raportach ZUS RCA:

  • w jednym - składki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym (na ubezpieczenia emerytalne, rentowe i zdrowotne) z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx, a
  • *w drugim *- składki z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego (na ubezpieczenia emerytalne i rentowe) z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx.

Podstawą wymiaru składek z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym jest kwota świadczenia pielęgnacyjnego (tj. 420 zł). Przy czym podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe należy proporcjonalnie zmniejszyć do okresu 11 dni podlegania ubezpieczeniom z tego tytułu. Podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne nie należy zmniejszać, ponieważ ta składka jest miesięczna i niepodzielna.

Podstawą wymiaru składek z tytułu pobierania zasiłku macierzyńskiego jest kwota tego zasiłku. Za lipiec br. musicie naliczyć składki od kwoty zasiłku, jaki pracownica otrzyma w tym miesiącu. Jeśli zasiłek macierzyński za lipiec br. zostanie wypłacony w sierpniu, trzeba złożyć za pracownicę raport za lipiec z zerową podstawą wymiaru składek i zerowymi kwotami składek.

Przy założeniu że w lipcu br. pracownica otrzyma zasiłek macierzyński w kwocie 1.370 zł, za lipiec należy złożyć za nią raporty:

  • ZUS RSA z kodem tytułu pracownika 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy 121 (urlop wychowawczy), wykazując w nim okres przebywania na urlopie wychowawczym od 1 do 11 lipca br.,
  • ZUS RSA z kodem tytułu pracownika 01 10 xx i kodem świadczenia/przerwy 311 (zasiłek macierzyński), wykazując w nim okres, za który pracownica ma prawo w lipcu br. do zasiłku macierzyńskiego i kwotą zasiłku wypłaconego w lipcu br.,
  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 11 xx (urlop wychowawczy), rozliczając w nim składki z tytułu przebywania na urlopie wychowawczym: na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 149,03 zł (420 zł : 31 dni x 11 dni), a na ubezpieczenie zdrowotne od kwoty 420 zł,
  • ZUS RCA z kodem tytułu ubezpieczenia 12 40 xx (zasiłek macierzyński), rozliczając w nim składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe od kwoty 1370 zł.

Podstawa prawna

  • Art. 29 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).
  • Art. 6 ust. 1 pkt 19, art. 9 ust. 6 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz. 74 ze zm.),
  • Art. 180 § 3 Kodeksu pracy.

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: zus, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz