Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Wygaśnięcie umowy o pracę a zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego

0
Podziel się:

Z przepisów Kodeksu pracy jasno bowiem wynika, że urlop ten przysługuje tylko pracownikom.

Wygaśnięcie umowy o pracę a zasiłek z tytułu urlopu ojcowskiego
(diego_cervo/iStockphoto)
bESkeViZ

Pracownik zatrudniony jest na podstawie umowy na czas określony do 4 lipca. Osoba ta złożyła podanie o udzielenie jej urlopu ojcowskiego od 2 lipca. Czy dobrze rozumiem, że w tej sytuacji zasiłek macierzyński za 2 dni będzie wypłacał pracodawca, a za pozostałe dni ZUS?

Tak. Prawo do urlopu ojcowskiego w wymiarze 2 tygodni przysługuje pracownikowi-ojcu wychowującemu dziecko, nie dłużej jednak niż do:

  • ukończenia przez dziecko 12 miesiąca życia lub
  • do upływu 12 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia orzekającego przysposobienie i nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 7 roku życia, a w przypadku dziecka, wobec którego podjęto decyzję o odroczeniu obowiązku szkolnego, nie dłużej niż do ukończenia przez nie 10 roku życia.
bESkeVjb

Pracodawca musi uwzględnić wniosek pracownika o udzielenie wspomnianego urlopu, o ile zostanie on założony w terminie nie krótszym niż 7 dni przed planowanym rozpoczęciem urlopu.

Jeżeli powyższe przesłanki są spełnione w tej konkretnej sytuacji pracodawca nie ma podstaw, aby odrzucić wniosek pracownika, przy czym urlop nie będzie trwał 2 tygodnie, a tylko 2 dni, ponieważ z dniem ustania stosunku pracy ustanie również prawo do urlopu ojcowskiego. Z przepisów Kodeksu pracy jasno bowiem wynika, że urlop ten przysługuje tylko pracownikom.

Natomiast osoba ta nie straci prawa do zasiłku macierzyńskiego po ustaniu umowy o pracę, mimo że nie będzie już przebywała na urlopie ojcowskim, ponieważ ustawa chorobowa nie uzależnia prawa do zasiłku macierzyńskiego od pobytu na urlopie ojcowskim.

Z pytania wynika, że pracodawca ten jest uprawniony do wypłaty świadczeń chorobowych, dlatego też za pierwsze 2 dni to on będzie płatnikiem zasiłku, a za pozostałe 12 dni zasiłek zostanie wypłacony byłemu już pracownikowi przez ZUS. W tym celu pracodawca będzie musiał przekazać do ZUS wymagane dokumenty wraz z wypełnionym przez siebie zaświadczeniem ZUS Z-3.

bESkeVjh

Podstawa prawna:

  • art. 1823 ustawy z 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 ze zm.);
  • art. 29 ust. 5a, art. 29a oraz art. 61 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).
Czytaj więcej w Money.pl
Zobacz, czy musisz się zgodzić na dodatkowy urlop macierzyński Z dodatkowego urlopu macierzyńskiego może skorzystać albo pracownica, albo pracownik.
Jak rozliczyć prywatne wyjście pracownika? W takiej sytuacji możemy skorzystać z dwóch możliwości.
Kiedy wolne za pracę w nadgodzinach? Jeśli pracownik nie złoży wniosku o czas wolny, sam pracodawca może go zmusić, by wykorzystał czas wolny.
bESkeVjC
wiadomości
kadry
KOMENTARZE
(0)