Notowania

urlop wychowawczy
28.02.2008 15:56

Wynagrodzenie chorobowe po urlopie wychowawczym

Jak naliczać wynagrodzenie chorobowe po urlopie wychowawczym lub innej przerwie w ubezpieczeniu?

Podziel się
Dodaj komentarz
(PAP/Tomasz Gzell)

Jak naliczać wynagrodzenie chorobowe po urlopie wychowawczym lub innej przerwie w ubezpieczeniu chorobowym?

_ Pytanie: _

_ Pracownica, którą zatrudniliśmy 1 grudnia 2007 r., była niezdolna do pracy od 5 do 10 grudnia. U poprzedniego pracodawcy była zatrudniona do 30 listopada 2007 r., a umowa o pracę uległa rozwiązaniu z dniem zakończenia urlopu wychowawczego, na którym przebywała 2 lata. Czy pracownica ma prawo do wynagrodzenia chorobowego za wymieniony okres niezdolności do pracy? _

Tak. W niektórych szczególnych przypadkach do okresu wyczekiwania można doliczyć poprzednie okresy ubezpieczenia chorobowego, choćby przerwa między okresami ubezpieczenia była dłuższa niż 30 dni. Dotyczy to jednak wyłącznie przerw w ubezpieczeniu spowodowanych:

* o urlopem wychowawczym,
* o urlopem bezpłatnym lub
* o odbywaniem czynnej służby wojskowej przez żołnierza zawodowego.

W opisanym w pytaniu przypadku pracownica stała się niezdolna do pracy 5. dnia od podjęcia zatrudnienia. Do okresu wyczekiwania wymaganego do nabycia prawa do świadczeń chorobowych można doliczyć okres ubezpieczenia chorobowego z tytułu zatrudnienia u poprzedniego pracodawcy, gdyż choć przerwa między okresami ubezpieczenia chorobowego wynosi 2 lata, jest spowodowana urlopem wychowawczym.

Urlop wychowawczy traktuje się tu jako szczególną przerwę w ubezpieczeniu. Pracownica ma zatem wymagany przepisami okres wyczekiwania do przyznania wynagrodzenia chorobowego za okres niezdolności do pracy od 5 do 10 grudnia 2007 r.

Podstawa prawna:
o art. 4 ust. 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tekst jedn: Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.).

Tagi: urlop wychowawczy, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki, zarzadzanie
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz