Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Wynagrodzenie minimalne u niepełnoetatowca

Wynagrodzenie minimalne u niepełnoetatowca

Fot. PAP/Maciej Kuroń

W przypadku pracowników zatrudnionych w niepełnym miesięcznym wymiarze czasu pracy (na niepełnym etacie) wysokość należnego im wynagrodzenia minimalnego ustala się w kwocie proporcjonalnej do liczby godzin pracy przypadających do przepracowania w danym miesiącu.

Kwotą wyjściową do obliczeń jest wysokość aktualnie obowiązującego wynagrodzenia minimalnego lub jego cząstki (80%) - o ile pracownik nie ma jeszcze roku pracy.

Przykład:

Pracownik z wieloletnim stażem pracy zatrudniony jest na 3/4 etatu. W zakładzie obowiązuje podstawowy wymiar czasu pracy, tj. 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu. W styczniu 2008 r. wypadały 22 dni robocze, co po przeliczeniu na godziny dało 176 godzin pracy.

Chcąc obliczyć kwotę wynagrodzenia minimalnego dla tego pracownika, obowiązującą w styczniu 2008 r., pracodawca powinien:

  • o ustalić liczbę godzin pracy przy zatrudnieniu na 3/4 etatu:
  • 176 godz. : 4 x 3 = 132 godz.,
  • o ustalić wysokość wynagrodzenia minimalnego:
  • 1.126 zł : 176 godz. = 6,40 zł;
  • 132 godz. x 6,40 zł = 844,80 zł.

Autor jest specjalistą ds. ubezpieczeń społecznych

ZOBACZ TAKŻE:

Kto zyska na podwyżce płacy minimalnej?

Płace w firmie
Czytaj także
Polecane galerie
2008-01-14 14:51 Tysiącznik na forum
kolejny idiotyzm, a nie prościej byłoby zawsze brac 75% płacy minimalnej, niezależnie ile jest dni w roku