Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Za szkła kontaktowe do pracy również dostaniesz zwrot

0
Podziel się

Jeżeli okulista potwierdzi, że w pracy powinniśmy używać soczewek kontaktowych, pracodawca powinien zwrócić nam ich koszt.

Za szkła kontaktowe do pracy również dostaniesz zwrot
(Dmitry Sladkov/Dreamstime.com)
bEhxSZvp

Pracownik może otrzymać od pracodawcy zalecone przez lekarza okulary korygujące wzrok. I od tego świadczenia pracownik nie zapłaci podatku. Pracownik ma prawo do zwolnienia także wtedy, gdy w porozumieniu z pracodawcą zakupi zalecane okulary i następnie otrzyma zwrot poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą VAT. Te same zasady można stosować przy szkłach kontaktowych.


Takie wnioski wynikają z wydanej 16 marca 2011 r. przez Ministra Finansów interpretacji ogólnej (sygnatura DD3/033/30/CRS/11/95).

bEhxSZvr

Podstawą uzyskania przez pracownika prawa do zwolnienia z podatku jest wynik badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktycznej opieki zdrowotnej potwierdzający potrzebę stosowania przy obsłudze monitora okularów korygujących wzrok.

Przez wiele lat organy podatkowe odmawiały prawa do takiego zwolnienia, jeżeli pracownik samodzielnie nabył okulary, a następnie otrzymał refundację wydatków od pracodawcy. Zwolnienie dla pracownika przysługiwało tylko wtedy, gdy to pracodawca nabył okulary i przekazał je pracownikowi. Z uwagi na to, że okulary są przedmiotem wymagającym dostosowania do indywidualnych potrzeb ich użytkownika (rozstaw szkieł, dopasowanie do kształtu twarzy) nakaz ze strony organów podatkowych, aby to pracodawca nabywał okulary, był absurdalny. Minister Finansów w interpretacji ogólnej z 16 marca 2011 r. uznał, że taka interpretacja przepisów jest wadliwa i odstąpił od tego podziału.

To pracodawca określa sposób zaopatrzenia pracownika w okulary. Może to więc nastąpić na 2 sposoby:

*1) *otrzymanie od pracodawcy zaleconych okularów korygujących wzrok,

bEhxSZvx

2) *dokonanie przez pracownika (w porozumieniu z pracodawcą) zakupu zaleconych okularów i otrzymanie zwrotu poniesionych na ten cel wydatków udokumentowanych wystawioną na niego fakturą. W tym przypadku zasadne jest ustalenie przez pracodawcę kwoty przeznaczonej na omawiane okulary i poinformowanie o tym zainteresowanych pracowników. Minister Finansów podkreślił, że wysokość środków finansowych, jakie pracodawca przeznacza na okulary, powinna być tak skalkulowana, aby umożliwiała zakup okularów korygujących wzrok zgodnych z zaleceniem lekarza. *

Czasami pracodawca zamiast okularów musi zapewnić pracownikowi soczewki kontaktowe. Kluczowe jest tutaj zaświadczenie od lekarza. Jeżeli potwierdzi ono, że pracownik powinien używać w pracy soczewki kontaktowe, to także to świadczenie korzysta ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 11 updof.


Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. nr 148, poz. 973).
    • Ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn.: Dz.U. z 2010 r. nr 51, poz. 307 ze zm.).
bEhxSZvy
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/112/t34416.jpg ) ] (http://prawo.money.pl/aktualnosci/wiadomosci/artykul/przelomowy;wyrok;w;sprawie;wysylania;pit-a;mailem,149,0,766869.html) Przełomowy wyrok w sprawie wysyłania PIT-a mailem Poznański sąd w odpowiedzi na skargę firmy e-file Sp. z o.o. orzekł, że pracodawca może przesyłać swoim pracownikom PIT-y przez internet.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/149/t22165.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kiedy;zmiana;miejsca;pracy;nie;wymaga;wypowiedzenia;umowy,127,0,827263.html) Kiedy zmiana miejsca pracy nie wymaga wypowiedzenia umowy Na okres nieprzekraczający trzech miesięcy pracodawca może zmienić miejsce świadczenia pracy pracownika bez jego zgody.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t46602.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/odpowiedzialnosc;pracodawcy;za;niewykorzystany;urlop;pracownika,132,0,823684.html) Odpowiedzialność pracodawcy za niewykorzystany urlop pracownika Nieudzielenie zaległego urlopu do końca I kw. następnego roku grozi zarzutem działania sprzecznego z przepisami Kodeksu pracy.

Autorka jest specjalistą w zakresie prawa pracy

bEhxSZvS
KOMENTARZE
(0)