Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
praca
05.11.2009 13:10

Zasady przeprowadzania zwolnień grupowych

Pracodawca musi m.in. skonsultować plan zwolnień z przedstawicielami pracowników lub związków zawodowych.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Sokolovsky/Dreamstime.com)

Zanim pracodawca przeprowadzi zwolnienia grupowe musi skonsultować ich plan z przedstawicielami związków zawodowych. Jego obowiązkiem jest poinformować ich m.in. jakie są przyczyny zwolnień i jak będą one prowadzone.

Procedurę zwolnień grupowych zobowiązani są stosować pracodawcy zatrudniający powyżej 20 pracowników, o ile rozwiązanie stosunków pracy nastąpić ma z przyczyn niedotyczących pracowników, a zwolnieniami objętych ma być minimum:

  • 10 pracowników - w zakładach zatrudniających poniżej 100 pracowników
  • 10% pracowników - jeśli w zakładzie zatrudnionych jest 100-300 osób,
  • 30 pracowników - przy 300 lub więcej pracownikach.

Ustawa nakłada na pracodawców obowiązki o charakterze konsultacyjno-informacyjnym. Są oni zobowiązani skonsultować plany dotyczące zwolnień z przedstawicielami zakładowych organizacji związkowych lub pracowników, informując ich pisemnie o przyczynach zwolnień, planowanej liczbie pracowników objętych zwolnieniami, kryteriach ich doboru oraz kolejności zwolnień, długości okresu, w jakim nastąpią zwolnienia i proponowanym sposobie wyliczenia wysokości świadczeń pieniężnych związanych ze zwolnieniami. Z wyjątkiem tej ostatniej, wszystkie powyższe informacje pracodawca powinien przekazać również powiatowemu urzędowi pracy.

Po przeprowadzonych konsultacjach pracodawca oraz przedstawiciele strony pracowniczej zawierają porozumienie, w którym określone będą zasady przeprowadzenia zwolnień.
Sama procedura wypowiadania przez pracodawcę stosunku pracy w ramach zwolnień grupowych zasadniczo nie różni się od _ zwykłego _ wypowiedzenia umowy o pracę.

Wypowiedzenie powinno być zatem sporządzone w formie pisemnej, zawierać pouczenie o możliwości odwołania się do sądu pracy, a w przypadku umów na czas nieokreślony - zawierać przyczynę rozwiązania stosunku pracy. Umowy o pracę zawarte na czas określony lub na czas wykonania określonej pracy w ramach procedury zwolnień grupowych mogą być rozwiązane przez każdą ze stron za dwutygodniowym wypowiedzeniem.

Pamiętać należy, że wypowiedzenie zaczyna swój bieg od momentu skutecznego jego doręczenia. W większości przypadków będzie to zatem sytuacja, w której pracownik otrzymuje - czy to osobiście, czy za pośrednictwem poczty - pismo zawierające oświadczenie pracodawcy o rozwiązaniu umowy z zachowaniem okresu wypowiedzenia.

Aby wypowiedzenie zyskało moc prawną, pracownik nie musi nawet zapoznać się z treścią otrzymanego pisma. Nawet odmowa przyjęcia oświadczenia pracodawcy nie wstrzyma biegu wypowiedzenia, o ile pracownik miał realną możliwość zapoznania się z treścią oświadczenia.

Autorka jest aplikantką radcowską z kancelarii BSO Prawo & Podatki

Tagi: praca, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
Źródło:
BSO
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz