Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na
emeryt
07.12.2009 08:55

Zasiłek chorobowy emeryta wykonującego umowę zlecenia

Jeśli umowa zlecenia to jedyny tytuł do ubezpieczenia, obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a chorobowe jest dobrowolne.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Carme Balcells/Dreamstime.com)

*Dla osoby, dla której umowa zlecenia stanowi jedyny tytuł do ubezpieczenia, obowiązkowe jest ubezpieczenie emerytalne i rentowe, a ubezpieczenie chorobowe jest dobrowolne. *

Jeżeli więc emeryt wykonujący umowę zlecenia, z tytułu której ubezpieczenie emerytalne i rentowe jest obowiązkowe, przystąpił dobrowolnie do ubezpieczenia chorobowego, to w przypadku choroby ma prawo do zasiłku chorobowego, o ile jego ubezpieczenie chorobowe trwało przed zachorowaniem co najmniej 90 dni.

Należy podkreślić, że osobie niebędącej pracownikiem, a wykonującej pracę na podstawie umowy zlecenia zleceniodawca nie finansuje wynagrodzenia za czas choroby. Wynagrodzenie to może być wypłacane wyłącznie pracownikom. Osoby ubezpieczone z tytułu wykonywania umowy zlecenia nie mogą, w przypadku choroby, uzyskać wynagrodzenia ze środków zakładu pracy, mogą natomiast uzyskać zasiłek chorobowy finansowany ze środków ZUS.

Zleceniobiorca bez zasiłku po ustaniu tytułu ubezpieczenia

Zasiłek chorobowy przysługuje emerytowi tylko w czasie trwania umowy zlecenia.
Po ustaniu ubezpieczenia chorobowego, czyli po ustaniu umowy zlecenia, zasiłek chorobowy nie może być emerytowi wypłacany.

Jak ustalić podstawę wymiaru zleceniobiorcy?

Podstawę wymiaru zasiłku chorobowego, przysługującego ubezpieczonemu z tytułu wykonywanej umowy zlecenia, stanowi przychód za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc, w którym powstała niezdolność do pracy. Przez przychód należy rozumieć kwotę stanowiącą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 13,71% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie chorobowe. Należy podkreślić, że przy ustalaniu podstawy wymiaru zasiłku chorobowego osobie niebędącej pracownikiem nie stosuje się uzupełniania.

| Podstawa prawna: |
| --- |
| * art. 9 i art. 11 ust. 2 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2007 r. nr 11, poz.74 ze zm.), * art. 4, art. 13, art. 48-50 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz.U. z 2005 r. nr 31, poz. 267 ze zm.). |

Autorka jest radcą prawnym.

Tagi: emeryt, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz