Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Zasiłek opiekuńczy za czas pobytu dziecka w szpitalu

Zasiłek opiekuńczy za czas pobytu dziecka w szpitalu

Fot. digital cat/cc/flickr

Pracownica przyniosła zaświadczenie lekarskie, że w okresie od 24 września do 5 października sprawuje opiekę nad chorym 7-letnim dzieckiem. Dziecko pracownicy przebywało w szpitalu od 24 do 27 września. Czy za te dni również przysługuje jej zasiłek opiekuńczy?

Zasiłek opiekuńczy przysługuje pracownicy zwolnionej od wykonywania pracy z powodu konieczności osobistego sprawowania opieki nad chorym dzieckiem w wieku do ukończenia 14 lat

Zasiłek opiekuńczy za okres sprawowania opieki nad dzieckiem podczas jego pobytu w szpitalu przysługuje pod warunkiem wyraźnego wskazania lekarskiego. Decyzję o konieczności sprawowania opieki podejmuje lekarz leczący dziecko, po uwzględnieniu stanu jego zdrowia. Jeżeli zatem lekarz wystawił matce zaświadczenie na druku ZUS ZLA, to należy domniemywać, że stwierdził konieczność jej obecności przy dziecku podczas pobytu w szpitalu.

W takiej sytuacji matce przysługuje zasiłek opiekuńczy. Jeżeli jednak zaświadczenie ZUS ZLA zostało wystawione przez innego lekarza (np. rodzinnego), to w celu wypłaty zasiłku opiekuńczego matka powinna dostarczyć dodatkowe zaświadczenie od lekarza leczącego dziecko w szpitalu; z zaświadczenia tego musi jednoznacznie wynikać, że obecność matki przy hospitalizowanym dziecku i jej osobista opieka nad dzieckiem jest konieczna. Po dostarczeniu takich dokumentów matka ma prawo do zasiłku opiekuńczego. Ponadto, obok wymienionych dokumentów, matka musi złożyć wniosek o zasiłek opiekuńczy na formularzu ZUS Z 15.

Podstawa prawna
art. 32 ust. 1 pkt 2 ustawy z 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa – Dz.U. z 2010 r. nr 77, poz. 512 ze zm.).

szpital, zasiłek, dzieckp
Ubezpieczenia społeczne w praktyce
Czytaj także
Polecane galerie