Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zawyżona pensja? Jak skorygować dokumenty ubezpieczeniowe

Z wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu można potrącić tylko kwotę nienależnie wypłaconą w poprzednim miesiącu.

Podziel się
Dodaj komentarz
(Pumba1/Dreamstime)

W przypadku gdy choroba pracownika miała miejsce w styczniu br., to za ten okres powinno przysługiwać wynagrodzenie za czas choroby, wypłacane za pierwsze 33 dni niezdolności do pracy, a w przypadku pracownika, który ukończył 50. rok życia, za 14 dni w ciągu roku kalendarzowego.

Wynagrodzenie za czas choroby jest niższe (generalnie 80 proc. wynagrodzenia) niż wynagrodzenie przysługujące za czas pracy. Wobec tego w styczniu pracownik otrzymał zawyżone wynagrodzenie, od którego pracodawca odprowadził składki na ubezpieczenia społeczne, zdrowotne, Fundusz Pracy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Przykład

_ Jeden z pracowników, będący w styczniu br. kilka dni na zwolnieniu lekarskim, w naszym programie płacowym ma naniesiony urlop wypoczynkowy. W związku z tym źle został sporządzony za niego miesięczny raport RCA. W jaki sposób poprawić taki błąd? _

_ _

Kwestia dokonywania potrąceń z wynagrodzeń pracownika jest szczegółowo uregulowana w przepisach Kodeksu pracy. Stosownie do art. 87 § 7 z wynagrodzenia za pracę odlicza się w pełnej wysokości kwoty wypłacone w poprzednim terminie płatności za okres nieobecności w pracy, za który pracownik nie zachowuje prawa do wynagrodzenia. Wobec tego z wynagrodzenia wypłacanego w danym miesiącu można potrącić tylko _ nienależnie wypłacone wynagrodzenie _ wypłacone w poprzednim miesiącu.

Potrącenie to jest dokonywane na podstawie powołanego przepisu i na jego dokonanie nie jest wymagana zgoda pracownika. W innych przypadkach potrącenie nienależnie wypłaconego wynagrodzenia jest możliwe tylko za zgodą pracownika wyrażoną na piśmie.

[ ( http://static1.money.pl/i/h/181/t74933.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/obowiazki;platnika;po;smierci;zleceniobiorcy,60,0,771388.html) Obowiązki płatnika po śmierci zleceniobiorcy
Jeżeli pracownik wyrazi zgodę na potrącenie nadpłaconego wynagrodzenia, płatnik w dokumentach rozliczeniowych składanych za miesiąc bieżący raport ZUS składa raport RSA, wykazując w nim kwotę wynagrodzenia za czas choroby, jakie powinno zostać mu wypłacone w styczniu, podając oczywiście styczniowy okres przerwy w opłacaniu składek (tj. okres w którym pracownik był chory) i na bieżąco w podstawie wymiaru składek wykazać odpowiednio obniżoną podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne.

Przykładowo, jeżeli podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne za styczeń powinna wynosić 2 tys. zł, a płatnik wykazał podstawę wymiaru w wysokości 2,5 tys. zł, w bieżąco składnym raporcie ZUS RCA podstawa ta powinna zostać obniżona o 500 zł.


Podstawa prawna:

  • art. 41 ustawy z 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. z 2009 r. nr 205, poz. 1585 ze zm.).
Czytaj w Money.pl
[ ( http://static1.money.pl/i/h/29/t93469.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/chorobowe;pod;lupa;pracodawca;moze;sprawdzac;l4,117,0,786805.html) Chorobowe pod lupą. Pracodawca może sprawdzać L4 Jeżeli pracownik daje sfałszowane zwolnienie lekarskie, pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy podwładnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/20/t17940.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/obowiazkowe;ubezpieczenie;zdrowotne;dla;czlonka;rady;nadzorczej,50,0,772146.html) Obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne dla członka rady nadzorczej Nawet jeśli członek rady nadzorczej pełni swoją funkcję bez wynagrodzenia - powinien być zgłoszony do ubezpieczenia zdrowotnego.
[ ( http://static1.money.pl/i/h/10/t130058.jpg ) ] (http://msp.money.pl/wiadomosci/kadry/artykul/kare;zaplacisz;takze;za;niedostrzeganie;mobbingu,235,0,773611.html) Karę zapłacisz także za niedostrzeganie mobbingu Pracodawca odpowiada nie tylko wtedy, gdy osobiście dręczył zatrudnionego, ale także w przypadku, gdy tolerował, bądź nie dostrzegał takich działań w firmie.

Autor jest specjalistą w zakresie ubezpieczeń społecznych

Tagi: prowadzenie firmy w polsce, pracownik, wiadomości, porady, kadry, baza wiedzy, prawo, msp, czołówki
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz