Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmiany w INTRASTAT

Przedsiębiorcy zobowiązani do składania formularzy statystycznych INTRASTAT powinni pamiętać, iż od 1 kwietnia br. obowiązuje przepis rozszerzający zakres podawanych w zgłoszeniu danych.

Podziel się
Dodaj komentarz

Nowe zasady zastosujemy po raz pierwszy w deklaracji INTRASTAT składanej do 10 maja 2005 r.

Z dniem 1 kwietnia br. wszedł w życie § 10a rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT (Dz.U. Nr 282, poz. 2809).
Zgodnie z tym przepisem podmioty zobowiązane, które deklarują w zgłoszeniu INTRASTAT towary przywożone lub wywożone w celu uszlachetniania lub po uszlachetnianiu, oprócz pól:
1 - "Okres sprawozdawczy"
2 - "Rodzaj deklaracji"
3 - "Kod izby celnej, do której adresowana jest deklaracja INTRASTAT"
4 - "Odbiorca" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo "Nadawca" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie
5 - "Przedstawiciel" - w przypadku dokonywania zgłoszenia INTRASTAT przez przedstawiciela
6 - "Łączna wartość fakturowa w PLN"
8 - "Łączna liczba pozycji"
9 - "Numer pozycji"
10 - "Opis towaru"
11 - "Kod kraju wysyłki" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie albo "Kod kraju przeznaczenia" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w wywozie
13 - "Kod rodzaju transakcji"
14 - "Kod towaru"
16 - "Kod kraju pochodzenia" - w przypadku zgłoszenia INTRASTAT w przywozie
17 - "Masa netto (w kg)"
18 - "Ilość w uzupełniającej jednostce miary"
19 - "Wartość fakturowa w PLN"
21 - "Wypełniający"

Wypełniają także pola nr:
20 - "Wartość statystyczna w PLN" oraz
7 - "Łączna wartość statystyczna w PLN"

Przepis ten stosuje się do przywozów i wywozów towarów zrealizowanych od dnia 1 kwietnia 2005 r.
A zatem przywozy i wywozy towarów do uszlachetniania bądź już uszlachetnione, dokonane do dnia 31 marca 2005 r. należy deklarować wg dotychczasowych reguł, tj. bez podawania wartości statystycznej. Dopiero w zgłoszeniu składanym za miesiąc kwiecień br. (do dnia 10 maja br.) przywozy lub wywozy ww. towarów deklarować należy wraz z podaniem ich wartości statystycznej.

Przy okazji wejścia w życie omawianych zmian Ministerstwo Finansów poinformowało, iż w przypadku przywozu lub wywozu materiałów niezbędnych do przeprowadzania badań klinicznych, takich jak:
- badane leki
- zestawy laboratoryjne
- dokumentacja, druki
które nie są przedmiotem transakcji handlowych - nie należy dokonywać zgłoszeń INTRASTAT.

Wyłączenie z obowiązku sprawozdawczości w ramach systemu INTRASTAT wynika z:
- pkt g, załącznika nr 1 do rozporządzenia Komisji (WE) nr 1982/2004 z dnia 18 listopada 2004r. wykonującego rozporządzenie (WE) nr 638/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie danych statystycznych Wspólnoty odnoszących się do handlu towarami między Państwami Członkowskimi i uchylające rozporządzenia Rady (WE) nr 1901/2000 oraz (EWG) nr 3590/92,
- pkt 7, Aneksu A do Instrukcji wypełniania formularza - deklaracja INTRASTAT oraz dokonywania zgłoszeń INTRASTAT, stanowiącej załącznik do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2004r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie zgłoszeń INTRASTAT, oraz zgodnie z opinią Urzędu Statystycznego Unii Europejskiej (EUROSTAT).

Tagi: formularz, firmy, msp
Źródło:
money.pl
komentarze
+1
+1
ważne
smutne
ciekawe
irytujące
Napisz komentarz