Trwa ładowanie...

Notowania

Przejdź na

Zmieniają się zasady szkoleń dla pracowników

0
Podziel się

Między 11 kwietnia a 15 lipca pracodawców obowiązują przepisy przejściowe.

Zmieniają się zasady szkoleń dla pracowników
(torres21/CC/Flickr)
bEikbMAB

Od 11 kwietnia 2010 r. nie obowiązuje rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych. Nie zostanie już wydane nowe rozporządzenie regulujące te zagadnienia.

Warunki podnoszenia kwalifikacji przez pracowników określa od 16 lipca 2010 r. Kodeks pracy.

Jak należy postępować od 11 kwietnia do 15 lipca 2010 r.?

Do pracowników, którzy rozpoczęli podnoszenie kwalifikacji zawodowych przed dniem wejścia w życie ustawy nowelizującej stosuje się przepisy regulujące zasady i warunki podnoszenia kwalifikacji zawodowych przez pracowników obowiązujące przed 11 kwietnia 2010 r. W stosunku do tych osób wciąż stosuje się rozporządzenie z 1993 r. (art. 3 ustawy nowelizującej).

bEikbMAD

_ _

Przykład

_ Pracodawca skierował pracownika na studia zaoczne. Pracownik rozpoczął podnoszenie kwalifikacji 22 maja 2010 r. Jego nauka będzie odbywać się już po uchwaleniu nowych przepisów Kodeksu pracy. Pomimo to pracodawcę i pracownika obowiązują przepisy rozporządzenia z 1993 r. _

_ Nauka rozpoczęła się bowiem przed 16 lipca 2010 r. Wymiar urlopu szkoleniowego w każdym roku studiów przeznaczonego na udział w obowiązkowych zajęciach oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminów wyniesie dla pracownika 28 dni roboczych. W ostatnim roku studiów pracownikowi będzie przysługiwać dodatkowo 21 dni roboczych urlopu szkoleniowego na przygotowanie pracy magisterskiej (dyplomowej) oraz przygotowanie się i przystąpienie do egzaminu magisterskiego (dyplomowego). _

bEikbMAJ

_ Wynagrodzenie pracownik otrzyma według zasad obowiązujących przy obliczaniu wynagrodzenia za urlop wypoczynkowy. I to nawet wtedy, gdy studia pracownik skończy np. w 2013 r. _


Podstawa prawna

  • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12 października 1993 r. w sprawie zasad i warunków podnoszenia kwalifikacji zawodowych i wykształcenia ogólnego dorosłych (Dz.U. nr 103, poz. 472), w tekście: rozporządzenie – nie obowiązuje *od 11 kwietnia 2010 r.*
    • Ustawa z 20 maja 2010 r. o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz.U. nr 105 poz. 655); w tekście: ustawa nowelizująca.
    • Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 31 marca 2009 r. (sygn. akt K 28/08, Dz.U. z 2009 r. nr 58 poz. 485).
bEikbMBe
wiadomości
porady
kadry
KOMENTARZE
(0)