Trwa ładowanie...
Notowania
Przejdź na

Zupełnie nowy ZUS

0
Podziel się:

Składki ZUS w 2009 roku będą stałe, ale wyższe. Za styczeń przedsiębiorcy zapłacą o 35 zł więcej niż za grudzień.

Zupełnie nowy ZUS
(Agnieszka Pastuszak - Maksim/Dreamstime.com)
bEEbBbRx

Do dzisiaj przedsiębiorcy mieli obowiązek opłacić składki ZUS za grudzień *Po raz ostatni obliczone * *według starych zasad. Począwszy od styczniowej, składki ustalane będą raz na rok. Prawie wszystkie. Zdrowotna nadal zmienia się raz na kwartał. *Podstawa wymiaru składek społecznych nie może być niższa niż 60 procent prognozowanego na dany rok przeciętnego wynagrodzenia. Minister Pracy i Polityki Społecznej podała, że prognozowane przeciętne wynagrodzenie w 2009 roku wynosi 3 193 zł. Co sprawia, że podstawa wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne jest wyższa o 134,67 zł od obowiązującej w okresie poprzednim. Ostatecznie składki na ZUS za styczeń będą o około 35 zł wyższe od grudniowych.

Do deklaracji DRA za styczeń 2009 r. przedsiębiorcy wpiszą dane:

bEEbBbRz
Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe*
1915,80 zł 2 392,76 zł 373,96 zł 114,95 zł 46,94 zł 34,48 zł
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 488,91 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 81,42 zł
215,35 zł 46,94 zł

*_ Składka na ubezpieczenie wypadkowe dla płatników zgłaszających nie więcej niż 9 osób. _

Wraz z dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym firmy przekażą ZUS w styczniu 832,62 zł. Bez chorobowego: 785,68 zł.

bEEbBbRF

Składki na ZUS za styczeń 2009 r. dla prowadzących działalność gospodarczą

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 523,40 zł*
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 570,33 zł*
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 215,35 zł
Składkę na Fundusz Pracy przelej na: Konto 73..3 46,94 zł

*_ Podane składki ubezpieczeń wypadkowych dotyczą przedsiębiorców zatrudniających nie więcej, niż 9 pracowników. _

Przedsiębiorcy jednak nadal muszą co trzy miesiące sprawdzać wysokość składek rozliczanych z ZUS, ponieważ ubezpieczenie zdrowotne zależy od podstawy zmieniającej się co kwartał.

bEEbBbRG

Powodem jest brak nowelizacji ustawy z 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych. Projekt zmiany tej ustawy, według którego wysokość składki ustalana będzie raz na rok wpłynął do sejmowej Komisji Zdrowia (druk 1458).

Projekt przewiduje, że podstawą obliczenia składki będzie to samo prognozowane przeciętne wynagrodzenie w kolejnym roku, które służy obliczeniu wysokości składek społecznych. Nie, jak ma to miejsce obecnie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku. Dzięki czemu wzrost wysokości składki na ubezpieczenie zdrowotne byłby nieodczuwalny.

Jak zmieni się wysokość składki na ubezpieczenie zdrowotne w 2009 roku?
okres obowiązywania podstawa wymiaru % podstawy wymiaru składka zdrowotna
grudzień 2008 2392,76 zł 9,00 215,35 zł
styczeń - grudzień 2009 2394,75 zł 9,00 215,53 zł

W projekcie przewidziano, że ustawa wejdzie w życie w 14 dni od jej ogłoszenia. Jeśli proces legislacyjny zostanie szybko przeprowadzony, płatnicy składek, opłacając składki za luty, zrobią to już zgodnie z nowymi zasadami.

bEEbBbRH

Zasady obliczania składek na ZUS dla nowych firm nie uległy zmianie.

Do deklaracji DRA za styczeń 2009 r. nowi przedsiębiorcy wpiszą dane:

Podstawa wymiaru składki na ubezpieczenie Kwota składek na ubezpieczenia społeczne
społeczne zdrowotne emerytalne rentowe chorobowe wypadkowe
382,80 zł 2 392,76 zł 74,72 zł 22,97 zł 9,38 zł 6,89 zł
Kwota składki na ubezpieczenie zdrowotne Kwota należnej składki na Fundusz Pracy Suma składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe 97,69 zł Suma składek na ubezpieczenia chorobowe i wypadkowe 16,27 zł
215,35 zł -------

Podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia społeczne dla tych osób stanowi zadeklarowana kwota, nie niższa niż 382,80 zł (30 procent kwoty minimalnego wynagrodzenia w 2009 r.)

bEEbBbRI

Składki na ZUS *za styczeń 2009 r. * dla prowadzących działalność gospodarczą nie dłużej niż 24 miesiące (nowe firmy)

Rodzaj konta kwota
Jeśli płacisz bez chorobowego przelej pieniądze na: Konto 83..1 104,58 zł
Jeśli płacisz z chorobowym przelej na: Konto 83..1 113,96 zł
Ubezpieczenie zdrowotne przelej na: Konto 78..2 215,35 zł

Nowi przedsiębiorcy będą płacić do ZUS w bieżącym roku 113,96 zł miesięcznie. Ewentualnie, jeżeli nie opłacają dobrowolnej składki na ubezpieczenia chorobowe - 104,58 zł.

*Przeczytaj więcej: *Jaki ZUS dla nowych firm?

| Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą zobowiązani są do płacenia składki ZUS do 10 dnia następnego miesiąca (jeżeli opłacają składki tylko za siebie) oraz do 15 dnia (płacąc składki również za inne osoby, czyli pracowników, zleceniobiorców). |
| --- |

bEEbBbSa
Źródło:
money.pl
KOMENTARZE
(0)