Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadry
 • 19.10.2006
  Zlecenia zamiast etatów
  Setki tysięcy osób w Polsce zamiast pracować na etacie zatrudnionych jest na podstawie umów cywilno-prawnych. Tak wykazały kontrole Państwowej Inspekcji Pracy.
 • 18.10.2006
  Urlopy macierzyńskie po myśli pracodawców
  Sejm przyjął poprawki do Kodeksu Pracy wydłużające urlopy macierzyńskie o dwa tygodnie, odrzucając jednocześnie zmiany wprowadzające roczne okresy ochronne dla matek po urlopach macierzyńskich i wychowawczych.
 • 18.10.2006
  52 dni wolne rocznie zagwarantowane
  Gwarancję 52 dni w roku wolnych od pracy zawiera uchwalona dziś przez Sejm nowelizacja Kodeksu pracy. Zwalnia ona pracowników z obowiązku odpracowania jednego z dni świątecznych, jeżeli w tygodniu wypadają dwa święta w dni inne niż niedziela.
 • 13.10.2006
  Korupcja w prawie pracy
  Artykuł wynika z potrzeby wyjaśnienie słowa „korupcja” , które w bieżącej polityce jest nadużywane i źle rozumiane, co w skutkach powoduje, że czynności negocjacyjne związane z pozyskiwaniem pracowników poczytuje się za naruszające prawo. W artykule omówiono problematykę możliwej korupcji w prawie pracy związanej z pozyskiwaniem nowych pracowników przez podmioty zatrudniające.
 • 8.10.2006
  Brak zdolności do pracy a przyczyna zewnętrzna wypadku przy pracy
  W artykule omówiono problematykę przyczyny zewnętrznej wypadku przy pracy w aspekcie braku zdolności pracownika do wykonywanej pracy jako samoistnie przyczyny zewnetrznej zdarzenia wypadkowego.
 • Najwięcej miejsc pracy w małych i średnich
  6.10.2006
  Najwięcej miejsc pracy w małych i średnich
  Mieszkańcy UE pracują przede wszystkim w małych i średnich przedsiębiorstwach. Polska znajduje się w czołówce krajów, gdzie najwięcej miejsc pracy dają mikroprzedsiębiorstwa.
 • Ministerstwo Pracy uderza w cudzoziemców
  5.10.2006
  Ministerstwo Pracy uderza w cudzoziemców
  Cudzoziemiec, który chce dostać zezwolenie na pracę, musi zatrudnić w swojej firmie co najmniej dwóch Polaków. Nowe, absurdalne przepisy wprowadziło Ministerstwo Pracy.
 • Pracownicy pod większą ochroną kodeksu
  2.10.2006
  Pracownicy pod większą ochroną kodeksu
  Większą ochronę osób pracujących na umowę cywilną i zwalnianie pracowników bez konsultacji ze związkami przewiduje nowy kodeks pracy.
 • Dane w ZUS sprawdzimy przez internet
  26.09.2006
  Dane w ZUS sprawdzimy przez internet
  Zakład Ubezpieczeń Społecznych uruchomił interaktywną usługę CRU umożliwiającą porównywanie danych zgromadzonych przez płatników składek z danymi w Centralnym Rejestrze Ubezpieczonych. To pierwsze tego typu rozwiązanie zastosowane przez instytucję publiczną w Polsce.
 • 25.09.2006
  Za urlop należy się urlop
  Jak prawidłowo udzielić urlopu pracownicy, która przebywała na zwolnieniu lekarskim, urlopie macierzyńskim i urlopie wychowawczym?
 • 25.09.2006
  Za fałszywe zwolnienie nie ma chorobowego
  Pracownik, któremu nie udzielono urlopu wyjeżdża dostarczając zwolnienie lekarskie. W takiej sytuacji pracodawca może nie wypłacić wynagrodzenia chorobowego.
 • 21.09.2006
  Rozwiązanie umowy z winy pracodawcy a odprawa emerytalna
  W artykule omówiono kontrowersyjne rozstrzygnięcie sądowe wykluczające prawo pracownika do odprawy emerytalno-rentowej w razie rozwiązania stosunku pracy w trybie art. 55 § 1/1/ K.p..
 • Nie bójmy się telepracy
  20.09.2006
  Nie bójmy się telepracy
  W dobie rosnącego zapotrzebowania na mobilność pracowników oraz szybko rozwijających się technologii komunikacyjnych pracodawcy mają asa w rękawie - telepracę.
 • Więcej formalności przy zatrudnianiu
  13.09.2006
  Więcej formalności przy zatrudnianiu
  Przedsiębiorcy krytykują przepisy, które wprowadziła nowela kodeksu pracy z 23 czerwca. Zmiany w przepisach miały ułatwić życie pracodawcom i ograniczyć biurokrację. Wyszło na odwrót.
 • 12.09.2006
  Odprawa emerytalno-rentowa
  W artykule omówiono zagadnienia związane prawem pracownika do odprawy emerytalnej i rentowej należnej powszechnie na podstawie art. 92/1/ Kodeksu pracy. Szczególnie zwrócono uwagę na powszechny i jednorazowy charakter odprawy.
 • 10.09.2006
  Zasada 6-dniowego tygodnia pracy
  W związku z głoszonymi poglądami przez niektórych komentatorów o dopuszczalności wykonywania pracy bez przerwy przez 12 dni, w artykule omówiono szczegółowo zasadę 6-dniowego tygodnia pracy, która mimo kolejnych nowelizacji kodeksu nie utraciła na aktualności.
 • 9.09.2006
  Profilaktyczne badania lekarskie pracowników
  W artykule omówiono zagadnienia dotyczące przeprowadzania profilaktycznych badań lekarskich pracowników w aspekcie obowiązków pracodawcy i pracownika oraz skutków prawnych wynikających z niedopełnienia tych obowiązków.
 • 6.09.2006
  Urlop macierzyński o dwa tygodnie dłuższy
  Wydłużenie z 16 do 18 tygodni urlopu macierzyńskiego zakłada przyjęty przez sejmową Komisję Nadzwyczajną ds. Zmian w Kodyfikacjach projekt nowelizacji Kodeksu pracy przygotowany przez podkomisję.
 • Unia wypłaci rodzinne
  6.09.2006
  Unia wypłaci rodzinne
  Praca na własny rachunek czy też zatrudnienie w jednym z krajów Unii także daje możliwość do ubiegania się o zasiłki rodzinne. Warto tego dopilnować, bo w niektórych państwach UE takie świadczenia są zdecydowanie wyższe, niż w Polsce.
 • 5.09.2006
  Nowe składki ZUS
  Komunikat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w sprawie najniższej podstawy wymiaru składek oraz kwot składek na ubezpieczenia społeczne i ubezpieczenie zdrowotne we wrześniu, październiku i listopadzie 2006 r.
1 -25 ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 58