Najpopularniejszy w Polsce portal o finansach i biznesie
Money.plFirmaWiadomościKadry
 • 20.02.2004
  Zakaz potrąceń poniżej minimalnego wynagrodzenia
  Wyjaśnienie zakazu dokonywania potrąceń z wynagrodzenia za pracę powodujących obniżenie wynagrodzenia poniżej minimalnego, nawet za pisemną zgodą pracownika.
 • 19.02.2004
  Zawieranie umowy o pracę
  Struktura treści umowy o pracę oraz obowiązek informacyjny z tym związany.
 • 19.02.2004
  Zakres żądania dokumentów
  Omówienie zakresu żądanych dokumentów od kandydata do pracy a także pracownika w czasie trwania stosunku pracy.
 • 19.02.2004
  Praca zmianowa
  Wyjaśnienie definicji pracy zmianowej w aspekcie skutków prawnych szerokiego jej ujęcia.
 • 19.02.2004
  Godziny nadliczbowe - limit dobowy pracy
  Wpływ odpoczynku dobowego na kształtowanie się limitu godzin nadliczbowych w skali doby pracowniczej oraz zależność limitu rocznego godzin nadliczbowych od łącznej normy tygodniowej czasu pracy.
 • 19.02.2004
  Służba bhp po nowemu
  Omówienie zasad powoływania przez pracodawcę służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz uprawnień decyzyjnych inspektora pracy w tym zakresie
 • 19.02.2004
  Prowadzenie akt osobowych
  Zasady prowadzenia akt osobowych i dokumentacji związanej ze stosunkiem pracy w tym wyjaśnienie struktury ewidencji czasu pracy.
 • 19.02.2004
  Konsultacja w zakresie bhp
  Analiza struktury obowiązków pracodawcy w sferze konsultowania z pracownikami lub ich przedstawicielami problemów z zakresu bhp.
 • 19.02.2004
  Czas pracy - obowiązek ewidencji
  Omówienia zasad odpowiedzialności pracodawcy za wykroczenie polegające na nie prowadzeniu wymaganej ewidencji czasu pracy.
 • 18.02.2004
  Urlop wypoczynkowy - zasady udzielania
  Zasady udzielania urlopów w przypadku konieczności przeliczenia dni na godziny urlopu oraz odpowiadające im powinności w zakresie ewidencjonowania okresów przebywania na urlopie wypoczynkowym.
 • 18.02.2004
  Urlop na żądanie
  Wykładnia instytucji urlopu na żądanie w aspekcie celowościowym tej instytucji przy uwzględnieniu elementów równego traktowania w zatrudnieniu.
 • 18.02.2004
  Niespójność pojęcia dnia urlopu wypoczynkowego
  Wyjaśnienie charakteru znaczeniowego dnia urlopu wypoczynkowego w aspekcie jego wymiaru oraz okresu czasu wolnego przeznaczonego na wypoczynek.
 • 18.02.2004
  Końcówka urlopu
  Omówienie zasad udzielania końcowej części godzinowej urlopu wypoczynkowego w rozmiarze mniejszym niż dobowy wymiar czasu pracy pracownika.
 • 18.02.2004
  Godziny nadliczbowe a zatrudnienie niepełnowymiarowe
  Wyjaśnienie wprowadzonej przez ustawodawcę instytucji dopuszczającej ustalenie przez strony stosunku pracy liczby godzin powyżej których zatrudnienie pracownika niepełnoetatowego uprawniać będzie do wynagrodzenia za pracę w godzinach nadliczbowych.
 • 18.02.2004
  Urlop zaległy dla niepełnozatrudnionego
  Wyjaśnienie zasad udzielania urlopów zaległych do których prawo powstało przed dniem 1 stycznia 2004 r. w stosunku do pracowników zatrudnionych w niepełnym wymiarze czasu pracy.
 • 18.02.2004
  Wymiar urlopu na niepełnym etacie
  Wykładnia przepisów urlopowych dotyczących przeliczania dni urlopu na godziny urlopowe w stosunku do pracowników zatrudnionych na niepełnym etacie.
 • 18.02.2004
  Prawo do pierwszego urlopu
  Wyjaśnienie likwidacji dotychczasowej zasady nabywania prawa do urlopu z upływem roku pracy oraz interpretacja obecnych zasad nabywania prawa do pierwszego urlopu wypoczynkowego.
 • 18.02.2004
  Godziny nadliczbowe - definicja
  Omówienie definicji pracy w godzinach nadliczbowych pracowników pełno i niepełnoetatowych.
 • 18.02.2004
  Pojęcie dnia wolnego od pracy
  Wyjaśnienie pojęcia dnia wolnego od pracy w aspekcie zasady średnio pięciodniowego tygodnia pracy oraz dnia wolnego w zamian za pracę w niedzielę lub święto.
 • 18.02.2004
  Niespójność definicyjna doby i tygodnia
  Analiza porównawcza definicji doby pracowniczej i tygodnia a tym samym okresu rozliczeniowego czasu pracy.
1 -50 -25 ... 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58